Crisis in Molenbeekse administratie bereikt stilaan kookpunt: ‘Du jamais vu’

JB
© BRUZZ
21/09/2023

Vijf topambtenaren die het bestuur van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) in een gelekte brief de grond inboorden, hadden woensdagavond aan het woord moeten komen tijdens een speciale gemeenteraad. Maar de meerderheid verwees de agenda van die zitting nog voor die van start ging naar de prullenmand. Het voorval zorgt ervoor dat de crisis in het Molenbeeks gemeentehuis stilaan onhoudbaar wordt.

Het blijft stormen bij de Molenbeekse administratie en het bestuur. Ter opfrissing: tien dagen geleden vertrok gemeentesecretaris ad interim Marijke Aelbrecht, die van de gelegenheid gebruikmaakte om in een vlammende (gelekte) brief de onbestuurbaarheid van de gemeente aan de kaak te stellen.

Die brief schreef Aelbrecht niet alleen: ze nam samen met vier Molenbeekse topambtenaren de pen op, onder wie de recent ontslagen HR-directeur - die overigens zonder het akkoord van de gemeentesecretaris de laan werd uitgestuurd.

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) werd niet gespaard: verwijten als “dwingende houdingen”, “herhaaldelijk oneerbiedig gedrag”, “uitbarstingen” en “wantrouwen” vlogen in het rond.

Extra gemeenteraad

In een extra gemeenteraad achter gesloten deuren moest woensdagavond klaarheid geschapen worden over de grieven van de topambtenaren. Bedoeling was om onder andere de gemeentesecretaris en HR-directeur aan het woord te laten, net als drie andere diensthoofden.

“We worden geconfronteerd met ernstige en aanhoudende problemen met betrekking tot het beheer van het personeel van onze lokale overheid, evenals onaanvaardbare wantoestanden die hebben plaatsgevonden binnen onze administratie”, klonk het bij de gemeenteraadsleden van de voltallige oppositie, die hun handtekening onder de speciale zitting hadden gezet.

“Deze problemen vragen om een onmiddellijke reactie en doortastend optreden om de belangen van onze burgers en het welzijn van onze medewerkers te beschermen.”

‘Zware gevolgen’

De extra gemeenteraad draaide woensdagavond uit op een sisser. Burgemeester Moureaux heeft met de steun van de meerderheid de dagorde van de zitting weggestemd, waarna die – zonder van start te gaan – al beëindigd was. Dat kon BRUZZ opvangen bij verschillende oppositiebronnen. Moureaux zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

“De ambtenaren mochten gewoonweg niet gehoord worden”, klinkt het bij gemeenteraadslid Ahmed El Khannouss (Molenbeek Anders). “Ondertussen blijven de bezwarende feiten zich opstapelen en zijn de gevolgen van het wanbeleid zwaar: personeel vertrekt aan de lopende band, verschillende diensten liggen in puin, dossiers worden niet meer opgevolgd en de financiële situatie is catastrofaal.”

"De politisering binnen de administratie heeft erg problematische dimensies aangenomen"

Dirk De Block (PVDA-PTB), Molenbeeks gemeenteraadslid

‘Hoofd op het kapblok’

Ook Dirk De Block (PVDA-PTB) onderstreept de ernst van de situatie. “Het is belangrijk dat we te weten komen wat er allemaal gaande is. We horen verhalen van politieke inmenging, het niet-respecteren van procedures en wetten, en een administratie die onbeheersbaar is omdat ze telkens gepasseerd wordt.”

Volgens De Block heeft de politisering binnen de administratie “erg problematische dimensies” aangenomen. “Dat is een van de hoofdredenen van deze crisis, daardoor wordt het gemeenschappelijk belang uit het oog verloren."

"Tegelijkertijd zit je met de onenigheid binnen de meerderheid van burgemeester Moureaux, waardoor bijvoorbeeld schepenen rechtstreeks naar ambtenaren stappen met hun plannen omdat er binnen de coalitie geen akkoorden meer gevonden worden", vervolgt hij. "Wanneer ambtenaren de schepen in kwestie dan op de gang van zaken wijzen, ligt hun hoofd bij wijze van spreken op het kapblok.”

Ook op het vlak financiën loopt het helemaal mis in Molenbeek, klinkt het. “Daar is Moureaux al meermaals op aangesproken. Ze kreeg de keuze: reorganiseren of ontslaan. Ze heeft beide opties geweigerd zonder een alternatief voor te stellen. Ondertussen wandelen we naar de afgrond, zowel financieel als wat betreft werkdruk en de relatie tussen politiek en ambtenaren.”

Klacht neergelegd

De verenigde oppositie gaat nu klacht neerleggen bij Brussels minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéfI) over de gang van zaken, belooft El Khannouss nog.

“En wij zullen wél in gesprek gaan met de vijf topambtenaars die gisteren de mond gesnoerd zijn. Niet alleen vanuit de oppositie, maar ook binnen de meerderheid weerklinkt de vraag naar helderheid over het beheer van onze gemeente, want deze situatie is du jamais vu.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni