Bruno De Lille

De Lille: 'Picqué moet harder zijn voor de regering'

Danny Vileyn
© BRUZZ
11/01/2017

Als voormalig staatssecretaris en schepen in de stad Brussel kent Bruno De Lille (Groen) ook ‘de andere kant’, de kant van de uitvoerende macht.

“Als staatssecretaris heb ik altijd de vragen beantwoord, MR-polliticus Philippe Pivin, niet direct het makkelijkste parlementslid, heeft me daarvoor vaak gefeliciteerd. Met mijn ervaring als schepen en staatssecretaris heb ik misschien iets meer begrip voor ministers, burgemeesters en schepenen. Als je een uitvoerend mandaat bekleedt, denk je algauw: ‘Dat moet hier vooruitgaan.’ Als het niet vooruitgaat, zijn parlements- en gemeenteraadsleden immers de eersten om vertragingen aan te klagen. Ook ik heb wel eens gezucht: ‘Moet ik dat nog eens uitleggen?’, maar je legt het nog eens uit omdat het je verdomde plicht is. Het fenomeen van ministers en burgemeesters of schepenen die te lang aan de macht zijn en zich van parlement en gemeenteraad afvragen waarvoor die eigenlijk dienen, is een zeer kwalijke aangelegenheid.”

“De huidige ministers en staatssecretarissen verzinnen smoesjes als: ‘Is dat wel onze bevoegdheid?’ Of ze draaien eindeloos rond de pot. Als oppositie is het heel erg frustrerend om aankondigingen van de regering die voor de namiddag geagendeerd staan ‘s ochtends al in een of andere krant te lezen. U moet weten dat de vragen die we dan indienen vaak pas twee maanden later kunnen worden bediscussieerd en dan is het onderwerp weg. En Facebook of geen Facebook, als een journalist iets schrijft heeft dat een ander gewicht dan als de minister dat op Facebook zet.”

Vergeten studie

De regering heeft een aantal grote werkzaamheden op het vlak van vertramming moeten uitstellen omdat de metro naar Schaarbeek meer gaat kosten dan voorzien. Ze baseert zich daarvoor onder meer op een studie van PWC. “Wij willen die studie zien. Maar de regering wil de studie niet geven omdat ze die zogezegd nog niet gevalideerd heeft. Wat is het punt? De regering gaat niets met die studie aanvangen, zo vermoeden wij en dus hoopt ze dat we die vergeten. Hetzelfde geldt voor documenten in verband met het voetbalstadion die Guy Vanhengel en Yvan Mayeur niet willen geven. We waren het erover eens dat de deontologische commissie mocht oordelen of Vanhengel ons die moest geven, maar daarvoor moest de commissie inzage krijgen in de documenten. Omdat Vanhengel de documenten niet bezorgt, kan de commissie niet oordelen, maar daar staat geen straf op, het parlement ging er destijds van uit dat een minister zich daaraan ging houden. Niet dus, ze respecteren hun eigen ordonnanties niet. Met het ondergraven van dat soort instrumenten krijg je een juridisering van de politiek en dat is een slechte zaak. Groen wil een integriteitsbureau zoals in Amsterdam en Antwerpen.”

Het Brussels parlement relativeert zichzelf kapot, zegt De Lille. “Ik heb het niet voor de N-VA, maar Jan Peumans is wel een zeer goede parlementsvoorzitter. Voor Charles Picqué heb ik wel veel sympathie, maar hij zou veel harder moeten zijn voor de regering en haar ministers. Hoe meer informatie het parlement heeft, hoe meer body de discussies hebben. En dat moet toch de bedoeling zijn?”

Binnenkort komt er wel een burgerparlement. De Lille: “Ik ben echt blij dat Picqué daarin meegegaan is, al zijn we veel minder gelukkig met het debatvoorstel dat op tafel ligt: de autoloze zondag. Als dat het onderwerp wordt, maken we ons belachelijk: het grote probleem is toch niet de autoloze zondag? Veel Brusselse politici vertrouwen hun eigen bevolking niet. Een burgerparlement kan veel bijdragen aan de democratie, maar uiteindelijk is het de politiek die de knoop doorhakt. Leg een serieus onderwerp voor: veiligheid, luchtvervuiling of mobiliteit. Dan doe je het parlement eer aan.”

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Hoe transparant is het beleid?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni