© BRUZZ | Paul Delva (CD&V) ziet heil in een personalistische benadering voor Brussel.

Delva schrijft boek over personalistische visie op Brussel

© Belga
29/11/2018

CD&V-politicus Paul Delva en schrijver Hugo Demets geven in hun nieuwe boek 'De mens maakt de stad' een personalistische visie op de stad van morgen. Na de minder goede resultaten van de christendemocraten in de steden keren ze terug naar de grondslag van hun ideeën en kijken ze welke oplossingen het personalisme kan bieden.

"Personalisme gaat uit van elke omgeving, zowel familiaal als professioneel, die je voedt tot de persoon die je bent. De politiek moet daarbij zorgen dat de hele persoon, niet een stukje ervan, aan bod kan komen. Dat is personalisme", legt Delva uit.

Personalisme biedt ook oplossing in stedelijke context

In het boek wordt Brussel als testcase genomen voor de actualisatie van het personalisme op concrete beleidsdomeinen zoals wonen, werk en mobiliteit. Een concreet voorbeeld daarvan is de invulling van de auto in de stad. Het boek moet aantonen dat het personalisme niet alleen oplossingen biedt aan het platteland, zoals vaak gedacht, maar ook aan de steden.

"Het STOP-principe waarbij er voorrang wordt gegeven aan de voetgangers en fietsers kunnen we concreet invullen. Dat wil zeggen dat we de auto een minder ruime plaats willen geven dan vandaag. Waarom? Omdat we op die manier straten opnieuw kunnen gebruiken voor wat ze initieel bedoeld waren: een manier om contact te vormen tussen mensen en gemeenschappen onderling", verklaart Delva.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Paul Delva, Hugo Demets, boek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie