Els Ampe pleit voor mobiliteitsbudget voor leerkrachten

© PhotoNews
| Els Ampe, Vlaams Parlementslid en deelstaatsenator, op weg naar het partijbureau van Open VLD.

Vlaams Parlementslid Els Ampe (Open VLD) vindt dat het onderwijzend personeel recht moet hebben op een mobiliteitsbudget en goedkopere parkeerkaarten. Het zou volgens haar een deel van de oplossing zijn voor de mobiliteitsproblemen die leerkrachten in Brussel dagelijks ondervinden.

Volgens de liberale politica uit Laken kwamen uit gesprekken met leerkrachten over het lerarentekort vaak ‘mobiliteitsergenissen’ boven. Om daar een beter zicht op te krijgen heeft Ampe zelf een enquête uitgevoerd onder Brusselse leerkrachten. In totaal waren 501 leerkrachten bereid –het schoolpersoneel van het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs telde in Brussel in 2020 7.219 leden – om de zes vragen van de enquête te beantwoorden. Vijf procent van de respondenten woont in Brussel, 55 procent in de Vlaamse rand. De rest van de respondenten woont verder.

“Bijna veertig procent van de Brusselse leerkrachten is meer dan 45 minuten onderweg naar school. Dat is omgerekend anderhalf uur per dag,” zegt Ampe over een van de resultaten van haar enquête. “Anderhalf uur verloren tijd die ze niet in hun gezin of hun eigen ontplooiing kunnen steken, dat vind ik veel.”

Twee vragen hadden betrekking op parkeren vlakbij het werk. “De helft ondervindt problemen met het vinden van een parkeerplaats in de buurt van de school,” aldus Ampe. De andere helft antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘Vindt u gemakkelijk een parkeerplaats rond uw werkplaats?’ “55 procent van de ondervraagden geeft aan een parkeerplaats te moeten betalen in de nabijheid van de school, twintig procent plaatst een parkeerschijf,” zegt Ampe nog.

Zij polste ook naar wat leerkrachten als een oplossing zien voor hun ‘mobiliteitsergernissen’. Een tankkaart, kilometervergoeding, gratis parking of bedrijfswagen blijken populaire suggesties te zijn. Iets minder dan de helft van de ondervraagden ziet een oplossing in parkeerkaarten, bijna een kwart pleit voor een mobiliteitsbudget.

Ampe: “Deze enquête geeft aan dat we de mobiliteit van de pendelende leraars moeten verbeteren om hen in Brussel te houden. Ik deel hun mening dat een mobiliteitsbudget en een betaalbare parkeerkaart in elke gemeente een deel van de oplossing zijn."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?