Gatz peilt naar prioriteiten Brusselse jeugd

© Open VLD
| Vlaams minister voor Brussel, Jeugd, Media en Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wil de jeugdhuizen in Brussel naar elkaar laten toegroeien.

Vlaams minister van Jeugd, Cultuur, Media en Brussel Sven Gatz (Open VLD) heeft woensdag zijn beleidsbrief voor volgend jaar voorgesteld. Daarin legt hij de focus op een betere kennis van het Nederlands en investeringen in jeugdwerk. Hij heeft ook een studie besteld die peilt naar de prioriteiten van Brusselse jongeren, die in december wordt voorgesteld.

Zeven maanden voor de gewestverkiezingen heeft Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) in de commissie voor Brussel en de Rand van het Vlaamse parlement zijn beleidsbrief voorgesteld. Daarin had hij onder meer aandacht voor de rol van het Nederlands in de hoofdstad.

Model NL

Gatz is ervan overtuigd dat een betere kennis van beide landstalen ook voor meer kansen zorgt op de arbeidsmarkt. Hij wil dat ook de volgende regering daar een werkpunt van maakt. “De positie van het Nederlands in Brussel is erop vooruitgegaan. Het Nederlands is nodig en dat zal ook duidelijk gemaakt worden tijdens de debatavonden van Model NL, ofwel het stadsforum van het Huis van het Nederlands”, zegt hij aan BRUZZ.

De bedoeling van die avonden zijn duidelijk. “Ze moeten de studie van de taal promoten, maar ook ruimte laten voor vragen van deelnemers over hoe zij naar het Nederlands kijken. Het zijn zulke initiatieven die verder ingang moeten vinden in Brussel. Alleen zo zullen nog meer anderstaligen zich geroepen voelen om Nederlands te leren.”

'Jeugdhuizen naar elkaar laten toegroeien'

De minister ging daarna dieper in op de verspreide slagorde waarin het jeugdwerk vandaag opereert. “In sommige Brusselse gemeenten zijn er bij wijze van spreken jeugdhuizen die van elkaar niet weten dat ze bestaan. Dat kan niet. Als overheid moeten we ervoor zorgen dat zij naar elkaar toegroeien door de organisatie en financiering van gezamenlijke activiteiten."

Naast een betere samenwerking tussen de jeugdhuizen wil Gatz vooral luisteren naar de Brusselse jongeren. “Het is belangrijk om de jeugd zelf aan het woord te laten over hun verwachtingen. Daarom heb ik een wetenschappelijk onderzoek besteld waarin gepeild wordt naar hun mening. De resultaten daarvan zijn midden december beschikbaar."

"Daaruit zullen we kunnen afleiden of het aanbod aan jeugdwerking vandaag voldoet aan de vraag. Ik kan mij vergissen, maar ik vrees dat dit nog niet het geval is. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel in 2019”, sluit Gatz het gesprek af.

Bekijk hieronder de volledige voorstelling van de beleidsbrief van minister Gatz:

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?