Geen premie meer voor Vlamingen met handicap in Brussel

Dorien Dierckx kan plots geen beroep meer doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie.

De Vlaamse Ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap bestaat per 1 januari niet meer in Brussel. En dat zorgt voor problemen, bijvoorbeeld voor Dorien.

“Vaak hoor ik van werkgevers dat ze mijn werk goed vinden en dat ze mijn kennis echt nodig hebben. Gewoon een job vinden, zou voor mij ook geen probleem zijn. Maar bij een gewone job word ik behandeld zonder dat er rekening gehouden word met mijn beperking en dan kan ik helaas niet functioneren. Ik heb een vorm van autisme, Asperger, en kan daardoor in een normale context niet werken. Er moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan en dan kan ik echt wat bijbrengen aan bedrijven.”

Drie masterdiploma’s heeft ze, maar toch vindt Dorien Dierckx (27) geen passende job als juriste. Momenteel doet ze een deeltijdse stage bij een bedrijf, waarbij ze op zoek is naar een context waarin ze optimaal kan functioneren. Tegelijk leert de werkgever waar ze die stage doet Dorien kennen en kan die inschatten of er een toekomst voor haar bij het bedrijf is of niet.

Vlaamse Ondersteuningspremie

Dorien Dierckx

Om bedrijven over de streep te trekken om mensen zoals Dorien met een arbeidshandicap of -beperking definitief aan te nemen, bestaat er een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De premie compenseert eventueel productieverlies en vergoedt de extra inspanningen die nodig zijn om een juiste omgeving voor hen te creëren.

Gewapend met die premie, dacht Dorien het gesprek met haar stagebedrijf aan te kunnen gaan om er vast aan de slag te gaan wanneer haar stage half maart afloopt. “Maar toen bleek dat ik als Nederlandstalige in Brussel vanaf 1 januari geen aanspraak meer kan maken op die premie”, klinkt het verontwaardigd.

Hannelore Goeman, plaats 2 op de lijst PS-SP.A in Schaarbeek

De reden daarvoor is even banaal als frustrerend. Omdat de Vlaamse regering de VOP vanaf dit jaar onderbrengt bij het beleidsdomein Werk (een gewestelijke bevoegdheid) en niet langer bij het departement Welzijn (gemeenschapsbevoegdheid), is de premie niet langer van toepassing in Brussel. En het Brussels Gewest kent dergelijke premies niet. Nederlandstalige Brusselaars vallen dus plots in het niets.

796 VOP’s in Brussel

Het nieuws kwam voor Dorien, maar ook voor professionals die dagelijks met personen met een arbeidshandicap werken, als een donderslag bij heldere hemel. Dorien wordt in haar zoektocht naar een passende werkplaats onder meer begeleid door Emino vzw. Ook zij zeggen niet geïnformeerd te zijn over de wijziging.

De impact van de wijziging valt niet te onderschatten. In 2018 werden er in Brussel 796 VOP’s toegekend, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philip Muyters (N-VA). Onduidelijk is of het hierbij gaat om de woonplaats van de rechthebbenden, of de locatie van de werkgever. De huidige premies blijven doorlopen, maar rechthebbenden kunnen geen nieuwe VOP aanvragen.

“Het kan niet zo zijn dat personen met een arbeidshandicap het slachtoffer zijn van de institutionele complexiteit in dit land”, reageert Brussels parlementslid Hannelore Goeman (SP.A). “Ik vind het jammer dat de Vlaamse regering eenzijdig beslist tot zo’n wijziging, maar niet nadenkt over de gevolgen voor de Nederlandstalige Brusselaars.”

Opheldering

Dorien Dierckx

Mogelijk maakt Dorien aanspraak op een premie van de Franse Gemeenschap. Hoe ze daarvoor een aanvraag zou moeten doen, is evenwel niet duidelijk. Daarnaast zal die aanvraag uiteraard in het Frans moeten gebeuren. “Of het nu bij mijn huidige stagebedrijf of een ander bedrijf is, ik heb die premie nodig om hen die extra inspanning te laten doen voor mij”, besluit ze. “En ik zou die aanvraag gewoon in het Nederlands moeten kunnen doen. Niet alleen voor mijn eigen situatie, maar ook voor die van mijn lotgenoten wil ik gewoon dat dit opgelost geraakt.”

Goeman vraagt volgende week om opheldering van Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin (Défi). “Ik wil dat de Vlaamse, Brusselse en Franstalige regering samenzitten om te bewerkstelligen dat ook de Nederlandstalige Brusselaars nog altijd aanspraak kunnen maken op deze premie.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?