Gemeente Anderlecht ziet begroting diep in het rood gaan

© KH/BRUZZ
| Het gemeentehuis van Anderlecht op het Raadsplein.
Updated: 23-06-2022 - 15:28

Anderlecht heeft donderdag haar begroting gepresenteerd met een tekort van bijna 8,3 miljoen euro. De loonindexeringen van het personeel, de gezondheidscrisis en de daardoor toenemende armoede liggen aan de basis van de rode cijfers. Anderlecht hoopt op een uitzonderlijke bijdrage van het Gewest om de schulden weg te werken.

Zowel bij het beheer van de coronacrisis als van de Oekraïense vluchtelingencrisis stond de gemeente Anderlecht in de frontlinie en vandaag wordt het geconfronteerd met de gevolgen daarvan. De armoede nam toe in de gemeente en de dotatie voor het OCMW moest hierdoor met 5 miljoen euro verhoogd worden.

Dotatie volgt inflatie niet

Daarnaast zorgen drie opeenvolgende loonindexeringen ervoor dat de personeelskosten ook met 6 procent zijn gestegen en tot slot is er de algemene inflatie, met name van het energieverbruik. De inkomsten volgen niet dezelfde opwaartse curve. De gewestelijke dotatie aan de gemeente wordt slechts met 2 procent geïndexeerd en dat zal ook zo zijn in 2023 en 2024.

De bepaling van de indexering is volgens burgemeester Fabrice Cumps (PS) niet eerlijk. "Een van de criteria is de bevolkingsdichtheid. We zijn een van de armste gemeentes, maar we hebben geen grote bevolkingsdichtheid. Daardoor zijn we gestraft op dat vlak. Dit is een pleidooi om de dotatie te corrigeren op de armoede die bestaat in de gemeenten," stelt Cumps.

Gemeentebelastingen maximaliseren

In het kader van de begroting 2022 probeert Anderlecht de opbrengst van de gemeentebelastingen te verhogen. De belasting op grote handels- en kantoorruimten worden afgestemd op de andere Brusselse gemeenten en dus verhoogd, en er komt een belasting op parkeerplaatsen voor bedrijven en winkels. Ook op vlak van personeel worden er dit jaar geen verdere verbintenissen aangegaan.

Anderlecht heeft intussen een plan 2023-2024 opgesteld om in de komende twee jaar het evenwicht te herstellen. Dat houdt nog verdere belastingenverhogingen in. De belasting op reclamedrukwerk stijgt en er komt een nieuwe belasting op tweede woningen. De onroerende voorheffing wordt verhoogd, maar om dat te compenseren stijgt ook de BE-HOME premie van 40 naar 150 euro.

Een speciale afdeling wordt nog opgericht om het toezicht op de inning van subsidies te verbeteren. Om de uitgaven te beperken zal de gemeente de komende twee jaar blijven investeren in de energieprestaties van haar administratieve gebouwen en scholen. De gemeentediensten moeten hun uitgaven ook strikter en strategischer beheren en niet alle personeelsleden die vertrekken, worden vervangen door nieuwe aanwervingen.

N-VA: 'Pestbelastingen zijn geen oplossing"

Bij oppossitiepartij N-VA vinden ze de reactie van het college veel te laat. "Een drastische oefening dringt zich al jaren op," vindt gemeenteraadslid Gilles Verstraeten. De vele belastingsverhogingen ziet hij als 'pestbelastingen' die uiteindelijk de middenklasse en ondernemers zullen treffen.

Het grote begrotingstekort zien zij als het resultaat van jarenlang onverantwoord beleid. "Er is geen buffer opgebouwd," stelt Verstraeten. "Wat we hier zien, is dat we al jarenlang onder curatele staan en de belastingsinkomsten dalen, terwijl de structurele OCMW-uitgaven stijgen. De middenklasse trekt weg en de armoede neemt toe. De hele situatie is al jarenlang scheef aan het groeien. Er is gewacht tot een crisismoment de boel helemaal doet ontsporen om in te grijpen. Dat is onverantwoord," besluit de N-VA'er.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?