| Burgemeester Catherine Moureaux tijdens de gemeenteraad van 21 december.

Gemeenteraad Molenbeek opnieuw uitgesteld: ‘Anarchie regeert’

KVDP
© BRUZZ
26/01/2023

In Molenbeek is de gemeenteraad woensdagavond opnieuw uitgesteld. De oppositie verliet de raadszaal, waardoor er geen meerderheid van de gemeenteraadsleden meer aanwezig was. Het is de tweede keer op amper een maand tijd dat zoiets gebeurt. "De interne discussies lopen", laat burgemeester Catherine Moureaux (PS) weten.

“Moureaux démission,” riepen boze inwoners van Molenbeek woensdagavond voor de deuren van de raadszaal. De burgers hadden opgeroepen tot een mobilisatie, omdat er enkele burgerinterpellaties op de agenda van de gemeenteraad stonden, onder meer over de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de netheid in de gemeente, maar die interpellaties kwamen uiteindelijk niet aan bod.

Nog voor enkele inwoners luidkeels het ontslag van burgemeester Catherine Moureaux (PS) eisten, had de oppositie namelijk de raadszaal verlaten. Daardoor bleven er nog maar 22 gemeenteraadsleden van de meerderheid over, waardoor het quorum (van 23 op 45 gemeenteraadsleden) niet gehaald werd, net als op 21 december. De gemeenteraad werd dus opnieuw uitgesteld.

Vorige maand stemde de gemeenteraad over de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris, een netelig dossier, omdat de kandidaat die de meerderheid voordraagt te dicht bij burgemeester Moureaux zou staan, volgens de oppositie. Ze kreeg 16 stemmen voor, 15 tegen en 3 tegenstemmen werden om technische redenen ongeldig verklaard. Daartegen diende oppositielid Ahmed El Khannouss (Molenbeek Anders) klacht in, de gemeente vroeg de gewestadministratie om advies.

Illegale zet

Dat advies gaf helemaal geen uitsluitsel. Meer nog: “Op basis van de beoordeling van de voogdij-administratie, die trouwens behoorlijk onvolledig was, heeft de meerderheid beslist om de resultaten van die stemming aan te passen, waardoor nog meer stemmen ongeldig werden verklaard,” zegt gemeenteraadslid Dirk De Block (PVDA/PTB). In plaats van 3 werden 6 stemmen ongeldig verklaard, zo staat er in het pv van de gemeenteraad. “Wij wilden daar enkele opmerkingen aan toevoegen, maar Moureaux wilde dat enkel achter gesloten deuren bespreken.” Daar ging de oppositie niet mee akkoord, waarop ze de zaal verliet.

“De meerderheid heeft de resultaten van de stemming aangepast op basis van een eigen interpretatie van de wetgeving,” zegt ook El Khannouss. “Stemmen werden in een latere fase ongeldig verklaard, bijvoorbeeld omdat het stembriefje niet met de juiste inktkleur werd ingevuld. Dit gaat ver. Zo regeert de anarchie.”

Over de resultaten van de stemming wil ze zich niet uitspreken, maar de burgemeester heeft naar eigen zeggen geen fouten gemaakt. “De burgemeester had geweigerd om de discussie over dat deel van de pv publiekelijk aan te gaan, omdat het over een persoon gaat,” zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van Moureaux. “Gemeenteraadsleden kunnen de stemming contesteren, maar discussies die over een persoon gaan, vinden altijd plaats achter gesloten deuren. Als de burgemeester was ingegaan op de vraag van de oppositie, zou dat een illegale zet geweest zijn.”

Meerderheid in moeilijkheden

Hoe dan ook kon de gemeenteraad niet meer doorgaan, wegens een gebrek aan gemeenteraadsleden. “Maar dat is ook de verantwoordelijkheid van de oppositie,” aldus Barghouti. “Het was hun keuze om de meerderheid in moeilijkheden te brengen.”

Feit is wel dat het al een tijdje rommelt binnen de Molenbeekse meerderheid. Die is verdeeld door onder meer de verhoging van de opcentiemen. Om hun onvrede duidelijk te maken, stuurden verschillende gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen hun kat. “De meerderheid is geen meerderheid meer. Zowel binnen de PS als de MR zijn er problemen, en werden fractieleiders vervangen of namen gemeenteraadsleden ontslag,” aldus De Block. “Het schip is misschien nog niet aan het zinken, maar er is toch water aan het binnenlopen.”

Dat er problemen binnen de meerderheid zijn, ontkent de woordvoerder van burgemeester Moureaux niet. “Het is duidelijk dat we moeten hermobiliseren om opnieuw 23 leden naar de gemeenteraad te krijgen. Die interne discussies lopen, ook tussen de PS en de MR.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni