Ahmed El Khannouss (CDH), gemeenteraadslid in SInt-Jans-Molenbeek

| Ahmed El Khannouss ,gemeenteraadslid in SInt-Jans-Molenbeek.

El Khannouss dient klacht in tegen stemming nieuwe gemeentesecretaris Molenbeek

KVDP
© BRUZZ
09/01/2023

Ahmed El Khannouss (onafhankelijk) heeft klacht ingediend bij Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi), bevoegd voor de lokale besturen. Volgens het Molenbeekse gemeenteraadslid waren er ongeregeldheden bij de stemming over de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris. "Dit is een politieke aanstelling voor een functie die net garant moet staan voor goed bestuur."

Dat schrijft La Capitale en bevestigt El Khannouss aan BRUZZ. Na het pensioen van de vorige gemeentesecretaris anderhalf jaar geleden moest de gemeente Molenbeek op zoek naar een nieuwe kandidaat. Twee aanstellingsprocedures mislukten, waarna het Molenbeekse college in september vorig jaar een derde oproep tot kandidaatstelling lanceerde. Na de selectieproeven schoof het college Sylvie Lahy voor als kandidaat.

Belangenvermenging

"Zij is niet eender wie," zegt El Khannouss. Ze was kabinetschef van Philippe Moureaux (PS), die de sjerp droeg tot in 2012, en werd in 2014 onder de nieuwe meerderheid - zonder de PS - ontslagen toen ze aan het hoofd stond van een gemeentelijke vzw. Vervolgens ging Lahy aan de slag als kabinetschef van minister-president Rudi Vervoort (PS).

"Wanneer er in 2018 een nieuwe meerderheid is en Catherine Moureaux burgemeester wordt, stelt zij haar opnieuw aan op haar kabinet, met een salaris volgens categorie A7, terwijl we als gemeente al lang in een dramatische financiële situatie zitten," gaat El Khannouss verder. Over het loon van Lahy, tot 7.000 euro bruto per maand, was toen veel ophef in de Molenbeekse gemeenteraad.

"Drie stemmen werden geweigerd omdat ze zogezegd niet op tijd of foutief werden ingediend."

Ahmed El Khannouss

El Khannouss, tot september vorig jaar nog lid van Les Engagés, hekelt de band tussen Lahy en burgemeerster Moureaux. "Dit is een politieke aanstelling voor een functie die net garant moet staan voor goed bestuur. De burgemeester zit de jury voor, die de kandidatuur van haar eigen medewerkster moet beoordelen. In de eerste twee schriftelijke proeven kwam ze niet eens uit als beste kandidaat." Op de mondelinge proef haalde Lahy wel het beste resultaat.

Drie stemmen

Op de gemeenteraad van 26 december kon de gemeenteraad stemmen over haar kandidatuur. Die zitting kwam er nadat de vorige gemeenteraad van 21 december geschorst was en werd zowel fysiek als digitaal bijgewoond door de gemeenteraadsleden. Ze kreeg zestien stemmen voor en vijftien stemmen tegen, maar drie tegenstemmen die per e-mail verzonden waren, werden ongeldig verklaard door burgemeester Moureaux.

Daarover diende El Khannouss klacht in bij minister Clerfayt. "Die drie stemmen werden geweigerd omdat ze zogezegd niet op tijd of volgens de juiste voorschriften werden ingediend," aldus het gemeenteraadslid.

Zo werd de stem van Hassan Ouassari, ook ex-lid van Les Engagés, niet aanvaard. "Door een foute link duurde het een uur lang voor ik me kon aanmelden om de gemeenteraad bij te wonen. Dat was me enkele minuten voor de start van de stemming gelukt nadat ik de dienstdoende gemeentesecretaris had gemaild," zegt Ouassari aan La Capitale. "Ik had mijn stem verstuurd, maar die werd geweigerd, omdat ik zogezegd afwezig was."

"De kers op de taart is dat zijn zitpenning intussen wel betaald is," gaat El Khannouss verder. Ouassari was dus wel en niet aanwezig tegelijk.

"We hebben om advies gevraagd over de drie stemmen in kwestie. Bij de minste twijfel zullen we overgaan tot een nieuwe stemming." 

Woordvoerder Catherine Moureaux

Volgens El Khannouss was ook de gemeenteraadszitting zelf niet volgens de regels. "De wet is duidelijk. Als een gemeenteraad onderbroken wordt, moet een volgende zitting minstens zeven dagen op voorhand aangekondigd worden. Hierover zal nog een juridisch debat volgen, maar ook andere beslissingen van die gemeenteraad zouden wel eens ongeldig verklaard kunnen worden."

Catherine Moureaux heeft de klacht van El Khannouss niet afgewacht en heeft minister Clerfayt zelf al ingelicht over de stemming over Sylvie Lahy. "We hebben om advies gevraagd over de drie stemmen in kwestie," zegt haar woordvoerder aan La Capitale. "Bij de minste twijfel zullen we overgaan tot een nieuwe stemming."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni