20210217 1741 Metrosleuf gemeenteplein Molenbeek

| Gemeenteplein Molenbeek

Molenbeekse vzw’s weigeren transparantie over aanbestedingen

JB
© BRUZZ
25/04/2024

In Molenbeek is de oppositie verbijsterd over het niet-publiceren van transparantieverslagen door gemeentelijke vzw’s, een verplichting die gewestelijk vastgelegd is. De meerderheid van burgemeester Catherine Moureaux (PS) gaat nu de vzw’s “herinneren aan de wet” nadat ze een motie van de PVDA/PTB naar de prullenmand verwees.

Het was gemeenteraadslid Dirk De Block (PVDA/PTB) die woensdagavond via een motie voorstelde om de transparantieverslagen van gemeentelijke vzw’s en het sociale huisvestingsbedrijf Le Logement Molenbeekois op de gemeentewebsite te laten publiceren.

“De Molenbeekse openbare vzw’s publiceren hun jaarrekeningen wel op de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar ik vind nergens transparantieverslagen terug op hun eigen websites”, legt De Block uit aan BRUZZ. Enkel Le Logement Molenbeekois heeft zo’n rapport gepubliceerd, stelt PVDA/PTB, maar niet geüpload op haar eigen website.

“En dit ondanks een Brusselse verordening over transparantie die gemeentelijke vzw’s en openbare instellingen verplicht om enerzijds een verslag van de vergoedingen en voordelen van bestuurders, en anderzijds een verslag van openbare aanbestedingen, op hun websites te publiceren”, aldus De Block.

“De gemeente moet niet gaan controleren of vzw’s die ordonnantie naleven”

Catherine Moureaux (PS)

Burgemeester van Molenbeek

20231108 1864 Catherine Moureaux 2

Openbare aanbestedingen

Het schoentje knelt volgens het PVDA/PTB-gemeenteraadslid vooral bij het tweede deel: de openbare aanbestedingen van de vzw’s die door de gemeente beheerd worden. Vergoedingen van en voordelen voor bestuurders van die vzw’s worden immers wel gepubliceerd op de gemeentesite.

"Onlangs is nog een verantwoordelijke van Le Logement Molenbeekois ontslagen wegens een belangenconflict bij een openbare aanbesteding. Omwille van zo’n voorval is transparantie naar de burgers en het personeel over overheidsopdrachten dus cruciaal”, zegt De Block.

De paarse meerderheid veegde de motie van de Molenbeekse marxisten echter van tafel. PS-fractieleider Khalil Boufraquech amendeerde de tekst wel, waardoor de meerderheid de vzw’s nu gaat “herinneren aan de wet”. Volgens De Block speelt de PS een politiek spel en weigeren de Franstalige socialisten een PVDA/PTB-voorstel te steunen.

“Het zijn de vzw’s die hun transparantieverslagen zelf moeten publiceren”, countert Boufraquech. “Dus waarom vraagt De Block het niet rechtstreeks aan die vzw’s? Bovendien, sommige gemeentelijke verenigingen doen dit wel”, beweert het Molenbeeks gemeenteraadslid.

“Maar ik geef toe: we kunnen meer doen. Daarom heb ik dit amendement ingediend.” Oppositiepartijen PVDA/PTB en Ecolo onthielden zich bij de stemming ervan. Dat bepaalde gemeentelijke vzw's wel een transparantieverslag hebben gepubliceerd, doet De Block af als "leugens".

‘Verder dan de wet’

In een reactie aan BRUZZ sluit Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) zich aan bij haar fractieleider.

“Het voorstel van de PVDA/PTB gaat verder dan de gewestelijke ordonnantie, die ik trouwens erg belangrijk vind”, zegt Moureaux. “Maar de gemeente moet niet gaan controleren of vzw’s die wet naleven. Als burgers zich vragen stellen bij vzw’s kunnen ze de nodige informatie daar rechtstreeks opvragen.”

Volgens De Block is de overname van de transparantieverslagen op de gemeentewebsite nochtans doenbaar. “Dat liet de gemeentesecretaris mij zelf weten.”

Moureaux voegt eraan toe dat de overname van die documenten inderdaad mogelijk is, “maar enkel als daar de nodige omkadering voor bestaat”. “Daar kunnen we als gemeente niet voor zorgen. Wij moeten onze mankracht inzetten voor de socio-economische uitdagingen waar Molenbeek voor staat. Niet om verder te gaan dan wat de wet aan vzw’s voorschrijft.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek , Politiek , gemeentelijke vzw's , Catherine Moureaux

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni