Februari 2023: affiches van Amnesty International in de Brusselse straten pleiten voor de vrijlating van voormailig NGO-medewerker Olivier Vandecasteele uit de gevangenis in Iran

| Februari 2023: affiches van Amnesty International in de Brusselse straten pleiten voor de vrijlating van voormailig NGO-medewerker Olivier Vandecasteele uit de gevangenis in Iran.

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen Irandeal: 'Goed nieuws voor Vandecasteele'

© Belga
03/03/2023
Updated: 03/03/2023 19.27u

Het Grondwettelijk Hof heeft vrijdag het beroep verworpen tegen de wet die instemt met de Irandeal. Het Hof merkt wel op dat slachtoffers van een veroordeelde moeten worden ingelicht over zijn overbrenging, opdat een rechter de wettigheid ervan zou kunnen toetsen.

Het verdrag dat de overdracht van gevangenen tussen Iran en België regelt, zou de vrijlating kunnen faciliteren van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel.

Hij zou daar tijdens een schijnproces veroordeeld zijn tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor spionage. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs.

Het verdrag is echter controversieel, omdat er geen garantie zou zijn dat Assadi in Iran het vervolg van zijn straf zal uitzitten. De Iraanse oppositiebeweging NCRI, een Britse ngo en verschillende internationale bekende koppen zoals de Colombiaanse ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt trokken daarom naar het Grondwettelijk Hof. Dat schorste in december een deel van de Irandeal om de overbrenging van Assadi te verhinderen.

Beschermingsplicht

Als de Iraanse autoriteiten de man vrijlaten, zou dat volgens het Hof immers het recht op leven schenden van de personen die aan de geplande aanslag zijn ontsnapt. In de beoordeling ten gronde verwierp het Hof vrijdag nu dat beroep tot vernietiging.

Daarbij preciseert het Grondwettelijk Hof ook dat "in geval van de overbrenging van een veroordeelde, de regering een concrete afweging moet maken van de beschermingsplicht ten aanzien van het recht op leven en het recht op menselijke waardigheid".

Wanneer de regering beslist een veroordeelde over te brengen, moet ze de slachtoffers van handelingen van die veroordeelde daarover dan ook inlichten, zodat zij die beslissing op haar wettigheid kunnen laten toetsen door de rechtbank van eerste aanleg.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni