Grouwels BRUZZ ACTUA 1636

| Brigitte Grouwels: "Samen met mijn collega Paul Delva wil ik in overleg gaan met de verschillende Vlaams-Brusselse partijen om te komen tot een breed draagvlak voor een campagne."

Grouwels: 'Vier werk VGC in 2019 met meertalige infocampagne'

TD
© BRUZZ
27/12/2018

CD&V Brussel wil met een meertalige infocampagne de VGC in Brussel bekender maken. VGC-raadsleden Paul Delva en Brigitte Grouwels dienen daarvoor een resolutie in, zodat anderstaligen in mei ook een 'Vlaamse stem' zouden overwegen. "In 2019 vieren we 30 jaar VGC, de ideale gelegenheid om de Vlaamse inspanningen in Brussel nog eens extra in de verf te zetten."

De tweekoppige CD&V-fractie in de VGC-raad heeft een tekst klaar met een voorstel om de dertigste verjaardag van de VGC te vieren. Er moet volgens Brigitte Grouwels en Paul Delva een meertalige campagne komen die het werk van de Vlaamse gemeenschap in Brussel moet bekender maken.

Vooral de Franstalige en anderstalige Brusselaars, die ook gebruik maken van VGC-instellingen zoals crèches, scholen of sportcentra, moeten volgens de christendemocraten beter weten hoe de Vlaamse gemeenschap in Brussel werkt.

Brussel minder Vlaams?

Brigitte Grouwels stuurt met het resolutievoorstel, de meertalige campagne, ook een electorale waarschuwing en vrees uit. "Het zou helpen indien de talrijke Frans- en anderstalige gebruikers van dit aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ook vaker via hun stem steun zouden verlenen," schrijft ze in een mededeling.

Volgens Grouwels dreigt het soortelijk gewicht van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel achteruit te gaan, onder andere door een stijgend aantal expats. "De achteruitgang van de steun vanwege de Brusselaars voor de Nederlandstalige partijen in Brussel kan op termijn zeer nadelige gevolgen hebben," vreest ze. “Het zou ertoe kunnen leiden dat de Vlaamse Gemeenschap beslist om minder te investeren in Brussel."

"Het is een frustratie die leeft bij gekozenen van verschillende partijen", zei ze daarover in een recent interview met BRUZZ.

"Vlaanderen zorgt voor 20 procent van de plaatsen in het onderwijs, maar in het stemhokje kiezen de ouders van de kinderen die in het Nederlandstalig onderwijs schoollopen wel Franstalig. Dat geldt ook voor jongeren die al mogen stemmen. (...) Als het stemmenaantal van de Vlamingen in Brussel toeneemt, kunnen we in Vlaanderen een draagvlak creëren om scholen bij te bouwen voor 30 procent van de Brusselaartjes, ik ben daar zeer voor."

Meertaligheid

Brussel is officieel een tweetalige stad, maar als internationale hoofdstad worden er nog honderden andere talen gesproken. BRUZZ volgt voor je op hoe inwoners en instanties daarmee omgaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Meertaligheid , VGC , Brigitte Grouwels , Paul Delva , Guy Vanhengel , 30 jaar VGC

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni