Heibel over Brusselse begroting: 'Dit is artificieel opsmukwerk'

© PhotoNews
Updated: 29-11-2019 - 16:38

Dat minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) de strategische investeringen niet opneemt in de Brusselse begroting, beroert nog steeds de gemoederen. Vooral de oppositie neemt die werkwijze op de korrel. Gatz benadrukte in zijn repliek tijdens het plenaire debat over de begrotingscontrole van 2019 dat er een structureel evenwicht in de werkingsmiddelen is. De meerderheid keurde de begroting uiteindelijk gewoon goed.

Volgens Gatz komen de strategische investeringen, die buiten de begroting werden gehouden, niet enkel het gewest, maar ook het hele land ten goede komen. "Ik doe niets andere dan mijn voorgangers en gedraag mij als een goede huisvader", zei de liberale minister.

Een opmerking die bij de oppositie in het verkeerde keelgat schoot. Het plenaire debat over de begrotingscontrole was dan ook pittig. De oppositie verwees naar de waarschuwing van het Rekenhof dat Europa het mogelijk niet eens zou zijn met deze techniek, terwijl de meerderheid schermde met de noodzaak van deze investeringen.

Cieltje Van Achter (N-VA) wees erop dat de regering in de begrotingsaanpassing het bedrag dat buiten de begroting wordt gehouden optrekt tot 472 miljoen euro, of 12 miljoen meer. "Met dit soort kunstgrepen trachten jullie de begroting voor 2019 als in evenwicht voor te stellen, maar iedereen begrijpt dat dit niet het geval is".

Cieltje Van Achter (N-VA)

De N-VA maakt zich zorgen om de omvang van het bedrag, dat bijna 10 procent van de begroting behelst. Van Achter wees erop dat ook het Rekenhof bezorgd is, als het stelt dat het tekort voor 2018 bijna 20 procent bedraagt. "Dat zijn Griekse toestanden", volgens Van Achter. Bovendien hoopt de Brusselse regering op een Europese uitzondering voor het buiten de begroting houden van de 472 miljoen, maar meldt ze enkel de kosten voor de tunnels en de metro aan, niet de kosten voor de veiligheid.

Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten wees erop dat het Rekenhof niet alleen de eindrekeningen van het Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschap (GGC) afkeurt, maar er dat er voor de GGC gewoon geen zijn voor 2018 of 2017. "Dus hebben we geen flauw benul of het zogezegde evenwicht in deze begroting klopt, en of de budgettaire manipulatie in deze aanpassing realistisch is".

Christophe De Beukelaer (CDH) kon zich vinden in de leningen voor strategische investeringen, maar vroeg zich af of de renovatie van de tunnels of de uitgaven voor veiligheid daar wel onder vallen. Bovendien zullen de investeringen in metro en tram de werkingskosten van het openbaar vervoer gevoelig doen stijgen.

Meerwaarde van investeringen

De PS is dan weer verheugd over de bijkomende middelen voor investeringen in mobiliteit (12 miljoen), en in de GGC voor daklozenbeleid en bemiddelingsdiensten van de OCMW's. Marc-Jean Gyssels verdedigde de strategische investering voor mobiliteit en veiligheid. Hij vond de kritiek van de oppositie demagogisch.

Voor Groen-fractieleider Arnaud Verstraete kunnen de strategische investeringen buiten de begroting gehouden worden als ze meer opbrengen dan dat ze kosten. Hij erkende dat er discussie kan zijn over welke investeringen in aanmerking komen. Maar voor Groen kan dit indien alles transparant gebeurt en als er een meerwaarde is voor het klimaat of de sociale cohesie.

MR-fractieleidster Alexia Bertrand toonde zich ongerust over het feit dat het Brussels Gewest op kredieten leeft. Er wordt volgens haar nog meer geleend voor de lopende uitgaven dan voor de strategische investeringen. "Boven zijn stand leven is de eerste stap naar het faillissement", waarschuwde Bertrand.

Het begrotingsevenwicht voor 2019 is volgens MR gebaseerd op gegoochel met cijfers en eigen interpretaties van de budgettaire regels. Daarbij worden cijfers opgeblazen, zaken tweemaal geteld en uiterst gewaagde veronderstellingen gehanteerd. De begrotingscontrole bestaat voor Bertrand uit "hypothetische correcties van meerdere honderden miljoenen om tot een zogezegd evenwicht te komen".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?