Khattabi haalt het ook bij tweede geheime stemming niet, Senaat stemt op 12 juni opnieuw

© PhotoNews
| Zakia Khattabi, voorzitter van Ecolo, de dag na de verkiezingsoverwinning van haar partij op 26 mei 2019.
Updated: 15-05-2020 - 15:01

Ook bij de tweede geheime stemming in de Senaat heeft Ecolo-Kamerlid Zakia Khattabi niet de tweederdemeerderheid gehaald om als rechter bij het Grondwettelijk Hof te kunnen voorgedragen worden. De procedure voor de voordracht zal nu voor de derde maal opnieuw opgestart worden en op 12 juni zou de plenaire Senaat een derde poging ondernemen. Khattabi voelde de bui al voor de stemming hangen, nadat MR-voorzitter Bouchez verklaard had dat zijn fractie haar niet zou steun, en kondigde aan Kamerlid te zullen blijven.

De Senaat moest zich vrijdag voor de tweede maal in een geheime stemming uitspreken over de voordracht van Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof nadat ze in januari al enkele stemmen tekort kwam voor de vereiste tweederdemeerderheid. Omdat de stemming geheim is, was niet duidelijk waar de dissidente stemmers zaten. De tweede geheime stemronde was voor einde maart voorzien, maar door de coronacrisis werd de plenaire zitting toen geschrapt. Uiteindelijk werd beslist om vrijdag een plenaire stemming, om tegelijk ook het elektronisch stemmen in de Senaat mogelijk te maken.

De jongste dagen bleken de kansen van Zakia Khattabi om deze maal wel voldoende stemmen te halen opnieuw te slinken. Daarbij werd verwezen naar de gespannen verhouding tussen MR en Ecolo sinds de parlementsverkiezingen, ook al zitten beide partijen samen in de Franstalige deelstaatregeringen. Net voor de start van de plenaire vergadering kondigde MR-voorzitter Bouchez op de website van La Libre dan aan dat zijn fractie de voordracht van Khattabi niet zou steunen, maar wel die van de tweede kandidaat, Ecolo-Kamerlid Cécile Thibaut.

Handdoek in de ring

Khattabi kondigde daarop op haar Facebookpagina aan dat ze Kamerlid zou blijven. "Ik zou het onfatsoenlijk vinden om te wenen om mijn lot terwijl het lot van duizenden werknemers van Brussels Airlines onzeker is en terwijl duizenden cultuur- en horecamensen en zelfstandigen zich afvragen wat ze morgen moeten doen", klonk de aanhef van haar emotionele aankondiging.

"Ik zet dus mijn politiek engagement in het parlement verder en ik zal nog met meer motivatie doen", stelde ze. "Door de verkiezingsoverwinning, waar ik mijn partij naar geleid heb, kan mijn partij de zetel van Jean-Pierre Snappe in het Grondwettelijk Hof behouden en ik had ervoor gekozen mij kandidaat te stellen voor zijn opvolging. De vier jaar voorzitterschap en het einde van dat mandaat hebben veel van mij gevraagd. Daarom wilde ik de prachtige gelegenheid grijpen om mijn engagement voor de rechtstaat een nieuwe vorm te geven. Anderen hebben daar anders over beslist. Ik neem daar akte van", lichtte ze nog toe.

28 stemmen

Maar de geheime stemmingen in de Senaat vonden toch nog plaats en daar haalde Zakia Khattabi telkens maar 28 stemmen, wat ruim minder was dan de vereiste 40 of 39 stemmen. De tweede kandidaat haalde er 11. Er waren 20 blanco stemmen in de eerste ronde en 19 in de tweede ronde. Na afloop van de plenaire vergadering kwam het bureau samen. Dat gebeurde in het halfrond wegens de afstandsregels in het kader van de coronacrisis.

Er werd beslist om volgende week een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad te publiceren. De kandidaturen moeten tegen 3 juni binnen zijn. Op 8 juni komt het bureau van de Senaat bijeen. De plenaire Senaat zal dan op 12 juni een derde poging ondernemen om een rechter bij het Grondwettelijk Hof voor te dragen.

'Lasterlijke en bedrieglijke campagne'

Ecolo veroordeelde vrijdag het feit dat de Senaat de voordracht van Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof heeft verworpen. Niets rechtvaardigt dit, stelt de partij in een mededeling, noch legale regels, noch de kwaliteit, ervaring of gehechtheid aan de rechtstaat van de gewezen co-voorzitster van de Franstalige groenen.

Zij werd volgens Ecolo "niet beoordeeld op de kwaliteiten en motivatie van haar kandidatuur". Het debat werd "beïnvloed door de karikatuur die Vlaams Belang en N-VA van haar maakte via een lasterlijke en bedrieglijke campagne met xenofobe elementen".

Tijdens het plenaire debat deed N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe een voorstel om de procedure voor de aanstelling van rechters bij het Grondwettelijk Hof te veranderen. "Nu wordt gezegd dat de ene taalgroep de kandidaat van de andere taalgroep zonder meer moet aanvaarden, zoniet komt de rechtstaat in gevaar", verwees hij naar de woorden van Ecolo-fractieleidster Hélène Ryckmans even voordien. Vanlouwe stelt voor om de deelstaten de voordracht van rechters bij het Grondwettelijk Hof te laten doen in plaats van de Senaat.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?