| Egbert Lachaert (Open VLD) werd samen met Conner Rousseau (SP.A) benoemd tot preformateur.

Lachaerts visie op Brussel: fusie van politiezones en tweetalige overheden

TDN
© BRUZZ
07/09/2020

In een voorbereidende nota van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) voor de onderhandelingen van een Vivaldi-regering staan twee belangrijke voorstellen met een impact op Brussel. De voorzitter van de Nederlandstalige liberalen wenst werk te maken van een fusie van de zes politiezones en wil ook effectieve tweetaligheid afdwingen in Brusselse administraties.

Dat schrijft de krant La Libre Belgique maandag op basis van bronnen dichtbij de regeringsonderhandelingen.

Uit recente cijfers van 2019 blijkt dat de toepassing van de taalwetgeving bij aanwerving in gemeenten en vooral OCMW’s een probleem blijft. Daarom stelt Lachaert voor om de wetgeving rond het taalgebruik bij administraties in Brussel aan te passen, met als doel ervoor te zorgen dat de Brusselaar in zijn gemeente ook effectief zowel in het Frans als in het Nederlands geholpen kan worden. Die wetgeving kan met een eenvoudige meerderheid gewijzigd worden in het federale parlement.

Tweetalige dienstverlening

Het voorstel voorziet in een zogenaamde functionele tweetaligheidsverplichting in de lokale en gewestelijke besturen, alsook in door het Gewest gesubsidieerde openbare diensten (zoals openbare rusthuizen of opvangcentra voor personen met een handicap). Lachaert vraagt geen tweetaligheid van het personeel, maar wel voldoende werknemers die één van beide landstalen vloeiend spreken om een permanent tweetalige dienstverlening te hebben.

Lachaert twijfelt ook aan de rol van de vicegouverneur van Brussel en vindt dat die minstens moet worden onderzocht. De Brusselse vicegouverneur is altijd een Nederlandstalige en moet toezien op het naleven van de taalwetten in de hoofdstad. In de praktijk blijkt echter dat klachten amper worden opgevolgd.

Het ei van Columbus: fusie van politie

De voorzitter van Open VLD haalt in zijn nota ook de fusie van de Brusselse politiezones aan. Lachaert pleit voor een verregaande centralisatie van het veiligheidsbeleid in het Gewest, omdat dat schaalvoordelen en efficiëntiewinst zou opleveren en dus ook minder zou kosten. In het plan van de preformateur zou wel nog ruimte zijn voor gedecentraliseerde wijkpolitie.

Lachaert is niet de eerste die oppert om de zes politiezones samen te voegen. Aan Vlaamse politieke zijde heerst daarover grote eensgezindheid, maar de Franstaligen en vooral de burgemeesters en de politietop zijn niet gewonnen voor het idee. Begin dit jaar werd een wetsvoorstel daaromtrent besproken tijdens een Kamercommissie, waarin experten de voordelen van een fusie relativeren. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) besliste toen een nieuwe studie te bestellen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Egbert Lachaert, regeringsonderhandelingen, fusie van politie, tweetaligheid Brussel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni