Slechts één op de vijf nieuwe aanwervingen voldoende tweetalig in Gewest

© Peter Dhondt-BRUZZ
| Gemiddeld is slechts 4,7 procent van de aanwervingen bij de Brusselse OCMW's conform de taalwetgeving.

Personeel van de Brusselse gemeenten en OCMW's heeft nog altijd dikwijls niet de vereiste taalbrevetten. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Brusselse vice-gouverneur, die elke nieuwe aanstelling moet goedkeuren. Vorig jaar waren bijna zes op de tien dossiers niet in orde met de bestuurstaalwet. Vooral in de OCMW's is de kennis van het Nederlands bijzonder laag.

"De naleving van de bestuurstaalwetgeving in de Brusselse lokale besturen blijft problematisch", zegt de Brusselse vice-gouverneur in zijn laatste jaarverslag over 2019. Vorig jaar kreeg de vice-gouverneur 3.123 dossiers te verwerken, allemaal met betrekking tot de aanstelling van een nieuwe medewerker in een gemeente of OCMW in Brussel.

Die aanwervingen moeten conform de bestuurstaalwet zijn, die voorziet dat elke gemeente of OCMW hun inwoners zowel in het Nederlands als het Frans zou moeten kunnen helpen. Voor leidinggevende functies geldt een vereiste van pariteit. De gemeenten moeten dus voor elke nieuwe of gepromoveerde medewerker kunnen aantonen dat die persoon de juiste taalbrevetten heeft voor zijn of haar functie. Is dat niet zo, dan is de aanwerving eigenlijk onwettig en kan die worden geschorst.

Van alle voorgelegde dossiers bleek maar een vijfde volledig in orde met de taalwetgeving, wat een lichte daling is ten opzichte van 2018. Net geen zestig procent van de aanvragen werd geschorst, maar in geen enkel geval leidde zo'n schorsing van het dossier tot een stopzetting van de aanwerving. De overige dossiers waren ook niet tweetalig, maar die werden getolereerd omdat het over contracten ging van erg korte duur.

Sanctioneren

Er is wel een groot verschil tussen statutaire en contractuele medewerkers, want die laatste werken met tijdelijke contracten. Driekwart van de dossiers rond statutaire personeelsleden waren in orde met de taalwet. Voor dossiers rond contractuelen was dat slechts 9,4 procent, minder dan een tiende dus. Dat was een jaar eerder ook al zo. Slechts 15,4 procent van de contractuele gemeentemedewerkers heeft de juiste taalbrevetten voor die functie, bij de OCMW's is dat percentage zelfs maar 4,7 procent.

De Brusselse N-VA vindt dat die cijfers getuigen van een "lak aan respect voor het tweetalig statuut van het Brussels Gewest", aldus Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels parlement. "Bovendien treden de toezichthoudende overheden ook niet op in deze belangrijke materie. Overal ter wereld zijn gelijkheid én respect een thema vandaag, maar de discriminatie van de Vlaamse Brusselaar en respect voor het Nederlands bij de overheidsdiensten laten diezelfde Vlaams-Brusselse politici Siberisch koud."

De partij wil dat de schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur wordt uitgebreid zodat onwettige aanwervingen kunnen worden vernietigd.

Ook in het jaarverslag wordt gesproken over betere sanctiemogelijkheden, al zegt de vice-gouverneur wel dat de cijfers "niets afdoen aan de inspanningen die verschillende lokale besturen wel degelijk doen om de tweetalige dienstverlening te verzekeren", zo klinkt het in het rapport. Om de tweetaligheid te verbeteren, kijkt de vice-gouverneur onder meer naar het onderwijs en naar de arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden, die zelf taallessen kunnen aanbieden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?