Hadja Lahbib (MR), federaal minister voor Buitenlandse Zaken in de regering van Alexander De Croo

| Hadja Lahbib (MR), federaal minister voor Buitenlandse Zaken in de regering van Alexander De Croo (Open VLD).

Lot van minister Lahbib (MR) blijft onzeker

© BRUZZ
26/06/2023
Updated: 27/06/2023 07.33u

Ook na een tweede urenlang debat in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen blijft het lot van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) onzeker. De oppositie eist nog altijd haar ontslag, meerderheidspartijen PS en Ecolo houden hun positie in beraad.

"Het licht werd oranje, u hebt gas gegeven en bent door het rood gereden." Zo vatte PS-Kamerlid Malik Ben Achour het optreden van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in het dossier van de Iraanse visa maandag samen. Lees: de diensten maakten voorbehoud, maar de minister leverde de visa alsnog af en legde de volldige verantwoordelijkheid in eerste instantie bij een ander beleidsniveau.

'Niet gelogen'

Lahbib moest maandagavond in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen opnieuw toelichting geven bij haar rol in de afgifte van visa voor veertien Iraniërs. Oppositie en meerderheid verwachtten excuses, en die kwamen er ook. Alleen gingen die verontschuldigingen vooral over de warrige communicatie en de perceptie van onveiligheid, niet over de afgifte van de visa zelf.

Lahbib betwistte ook dat ze gelogen had in het parlement over de timing van de afgifte van een advies van het OCAD, ook al blijven verschillende meerderheidspartijen haar dat aanwrijven. "Ik heb niet gelogen", zei ze letterlijk. "Ik erken een gebrek aan precisie die kon leiden tot verwarring, waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar dat is geen leugen."

De oppositie kon ze met die verontschuldigingen niet overtuigen. Maar ook de linkse meerderheidspartijen, vooral aan Franstalige kant, blijven streng in hun oordeel. PS'er Ben Achour spande daarbij de kroon. "Het parlement is geen biechtstoel, uw excuses interesseren mij niet." De Franstalige socialisten zijn vooralsnog niet bereid om Lahbib het vetrouwen te schenken, maakte hij naderhand duidelijk. "We zullen de komende dagen alles nagaan wat u heeft gezegd. Deze regering moet in sereniteit kunnen werken, maar uw optreden in dit dossier en uw antwoorden op onze terechte vragen zijn niet van die aard om de sereniteit te doen terugkeren."

Ook de Franstalige groenen zitten op die lijn. "Het spijt me dit te moeten zeggen, maar op dit moment hebben we niet de garanties gekregen om het volle en volledige vertrouwen te herstellen", zei Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati.

'Een minister moet eerlijk zijn'

De Vlaamse meerderheidspartijen toonden zich opvallend milder in hun oordeel, al lieten ook die in het midden of Lahbib moet opstappen. Wouter De Vriendt (Groen) had het over "stappen in de goede richting". "Ik heb in mijn hele loopbaan nog nooit een minister zo door het stof zien gaan in het parlement." De Groen-fractieleider verwacht nog wel een duidelijk antwoord op de vraag of Lahbib opnieuw visa zou afleveren in een gelijkaardige situatie.

Voor Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere is het goed dat Lahbib toegaf dat ze de eindverantwoordelijke is voor de afgifte van de visa, al betreurde de socialiste wel dat dat twee weken op zich liet wachten. "Een minister moet eerlijk zijn over de eigen rol. Iedereen kan fouten maken, zelfs in politiek, en iedereen geeft daar duidelijk ander gevolg aan, maar het is wel belangrijk dat daar eerlijkheid over is, zeker in het parlement."

Of Lahbib de crisis overleeft, blijft dus onduidelijk. Het parlement moet ten laatste donderdag stemmen over de moties van wantrouwen die de oppositie heeft ingediend tegen Lahbib, en die, indien goedgekeurd, tot het ontslag van de minister leiden. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten riep de weifelende coalitiepartners op om snel duidelijkheid te geven. "Die vraag kan niet onbeantwoord blijven. Deze minister verdient duidelijkheid. Er ligt nog veel ander werk op de plank."

Ontslag Pascal Smet

Pascal Smet (one.brussels/Vooruit) stopt als staatssecretaris in de Brusselse regering. Aanleiding is de aanwezigheid van de Iraanse delegatie op de Brussels Urban Summit. Ans Persoons volgt hem op.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni