N-VA hekelt 'struisvogelpolitiek' van Brusselse regering over toenemend drugsgeweld

© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ
| Met maar liefst twaalf drugsgerelateerde schietpartijen in Molenbeek in de laatste tien maanden, neemt het onveiligheidsgevoel in de gemeente alsmaar toe.

De druggerelateerde schietincidenten in Molenbeek zorgden dinsdag voor discussie in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. Minister-president Rudi Vervoort (PS) verwees in een antwoord op een vraag van parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) naar het federale niveau. Vanden Borre verweet de Brusselse autoriteiten dan weer aan 'struisvogelpolitiek' te doen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) benadrukte nog maar eens dat de bevoegdheden duidelijk afgebakend zijn: de federale politie is bevoegd voor de grote en georganiseerde misdaad en dus ook voor de grote drughandel.

Hij wees ook naar de institutionele inzet van de discussie, verwijzend naar het pleidooi van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die naar aanleiding van de schietincidenten pleitte voor een fusie van de Brusselse politiezones.

Nationale gegevensbank

Hij hekelde ook dat het Brussels Gewest geen toegang heeft tot de nationale gegevensbank zodat het moeilijk wordt een duidelijk beeld te krijgen van de criminaliteit in het Brussels Gewest. De minister-president vond het ook 'schandalig' dat hij, als coƶrdinator van het veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest, nooit antwoord krijgt op zijn vragen aan het federale niveau.

"Men praat over Brussel zonder mij ooit te contacteren. Er is enkel contact met de Brusselse zonechefs," betreurde Vervoort. Ook Brussel Preventie & Veiligheid heeft geen toegang tot de nodige federale cijfers om een beeld te krijgen van de criminaliteit in het Brussels Gewest. Dat kan verholpen worden door een aanpassing van de federale wetgeving, stelde hij.

Sky ECC

De minister-president wees er ook op dat uit het onderzoek naar Sky ECC-telefoons is gebleken dat het banditisme dat uit het onderzoek naar boven niets te maken heeft met druggerelateerde misdaad en schietpartijen.

"Er is geen link met terrorisme," aldus Rudi Vervoort. Hij wees er ook dat het kraken van Sky ECC leerde dat er heel wat mensen in het netwerk actief waren die niet gekend waren bij de politie en dat de omvang van de aangetroffen geldbedragen verrassend was.

N-VA: 'Vervoort zoekt altijd maar uitvluchten'

Vanden Borre verweet de minister-president dat hij een resem uitvluchten hanteert 'om de feiten niet onder ogen te moeten zien. Dat komt neer op struisvogelpolitiek". De N-VA'er schaarde zich achter het pleidooi van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voor lokale politiesamenwerking.

Voor Mathias Vanden Borre kan het Kanaalplan ook efficiƫnt zijn voor de bestrijding van de drugcriminaliteit. Maar dan moet wel een bijkomend luik aan het plan worden toegevoegd.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?