20210217 1741 Metrosleuf gemeenteplein Molenbeek

| 20210217 1741 Metrosleuf gemeenteplein Molenbeek

Nieuw conflict in Molenbeekse administratie, Moureaux keurt komst bemiddelaar goed

Jasmijn Post
© BRUZZ
29/07/2023

Personeelsleden van de dienst Vreemdelingenzaken van de gemeente Molenbeek hebben vrijdag het werk neergelegd. Met hun actie willen ze het slecht bestuur van de dienst aankaarten. Vakbonden vragen al jaren om een oplossing voor problemen binnen verschillende administraties. Een externe bemiddelaar moet de rust doen terugkeren.

Vrijdagochtend staakten de medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken in Molenbeek hun werk. De werklijst voor de 15 ambtenaren is enorm, klinkt het vrijdag op BX1. Een deel van de medewerkers verzet zich bovendien tegen de kandidatuur van een nieuwe directrice, die nog hangende is. Het gaat om een oud-collega, die dicht bij de liberale partij MR staat. Volgens sommige medewerkers is ze verantwoordelijk voor een giftig klimaat, zo schrijft La Dernière Heure.

In grote lijnen heeft het conflict te maken met slecht management op de overkoepeldende dienst Bevolking. Het zou een probleem zijn dat al lang aansleept. Dat zegt Carine Rosteleur, gewestelijk secretaris van de vakbond ACOD. Haar vakbond steunde de actie van vrijdag niet, maar ze kent de situatie goed.

Rosteleur volgt de situatie al acht jaar en begrijpt niet goed waarom er al die tijd geen oplossing komt. Volgens haar is de directeur - die zijn pensioen nog even voor zich uitschuift met verlengde contracten - er nooit in geslaagd om stabiliteit binnen de administratie te creëren. De burgemeester zou de directeur bovendien lange tijd de hand boven het hoofd hebben gehouden.

Zeven directeursposten niet ingevuld

De actie van de medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken is een klein hoofdstuk in een groter verhaal. Daarin stellen ambtenaren de disfunctionele administraties en politiek gekleurde directies aan de kaak. Een week geleden stuurde het gezamenlijke vakbondsfront CSC, FGTB en CGSLB bijvoorbeeld ook een brief naar burgemeester Catherine Moureaux (PS).

"Als er geen directeur is, kan de politiek veel meer beslissen"

Caroline Rosteleur, gewestsecretaris ACOD

In die brief klagen de drie bonden dat een aantal belangrijke posten niet zijn ingevuld. Directeurs van maar liefst zeven administraties werden of worden niet vervangen uit begrotingsoverwegingen. Het gevolg daarvan is volgens hen tweeledig. "Als er geen directeur is, kan de politiek veel meer beslissen," zegt Rosteleur. Een goede directeur werkt als een buffer tussen het schepencollege en de administratie.

Een bijkomend effect is dat de opstapeling van bestuursfuncties ervoor zorgt dat mensen meer fouten maken. Daarom hebben de hoge ambtenaren onlangs een brief gestuurd aan de politieke verantwoordelijken waarin ze zeggen dat ze het niet meer trekken. "Maar iedereen doet zijn best," schrijven de bonden. Ze betreuren wel dat de gemeente niet op zoek gaat naar nieuwe kandidaten om de posten in te vullen.

Politieke kleur kandidaten

Ook zijn de profielen van de kandidaten soms te politiek gekleurd naar de zin van de ambtenaren en gemeenteraadsleden uit de oppositie. Denk aan de recente kandidatuur van Sylvie Lahy voor de positie van gemeentesecretaris. Ondanks de goede beoordeling van de jury werd haar kandidatuur niet weerhouden.

De gemeenteraad oordeelde tijdens de tweede stemming dat ze niet geschikt was wegens haar verleden als raadgever voor verschillende vooraanstaande PS-politici. Ook de kandidatuur van de nieuwe directie van de Dienst Bevolking is nog hangende.

De vakbonden zijn ervan overtuigd dat de Molenbeekse ambtenaren te veel hinder ondervinden van politieke inmenging en conflicten. "Hoewel politieke conflicten in alle gemeentes voorkomen, hebben de ambtenaren er meestal geen last van. In Molenbeek wel," is de analyse van Rosteleur.

De bonden kaarten de problemen al langere tijd aan, maar tot nu toe zonder resultaat. "We vragen om meer duidelijkheid om nutteloze conflicten te vermijden," zegt de lokale ACOD-verantwoordelijke Yves Lodonou. "Een sociaal conflict is voor niemand fijn: niet voor de werknemers, noch voor de burger. Om die reden hebben we om een bemiddelaar gevraagd bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg."

"Een sociaal conflict is voor niemand fijn: niet voor de werknemers, noch voor de burger"

lokaal ACOD-verantwoordelijke Yves Lodonou

'Sociaal bemiddelaar is laatste optie'

Dat verzoek heeft Moureaux ingewilligd. Afgelopen dinsdag liet de burgemeester aan de vakbonden weten dat ze instemt met hun voorstel om een bemiddelaar in de arm te nemen om zo het sociaal overleg op te starten en het vertrouwen te herstellen.

Rosteleur is opgelucht dat de burgemeester eindelijk toestemt met het voorstel na verschillende pogingen van de bonden. De gemeente haalde volgens de vakbond eerder goede resultaten met een dergelijke bemiddelaar in het OCMW. "De burgemeester heeft geen andere opties, Molenbeek doorgaat een grote crisis, de druk is hoog."

Waarnemend burgemeester Georges Van Leeckwyck (MR) is op het moment van schrijven niet bereikbaar om te reageren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni