| Burgemeester Catherine Moureaux (PS), burgemeester van Molenbeek, op een live-uitzending via YouTube.

Molenbeekse gemeenteraad stemt tegen gemeentesecretaris met PS-signatuur

Jasmijn Post
© BRUZZ
25/04/2023

De Molenbeekse gemeenteraad stemde maandagavond tegen de aanstelling van Sylvie Lahy als nieuwe gemeentesecretaris. Ze werd als meest geschikte kandidaat aangeduid door een jury, maar twijfels over haar neutraliteit – ze werkte eerder voor de PS – speelden in haar nadeel. Het college beraadt zich over de volgende stappen.

Op maandag 24 april werden de gemeenteraadsleden bijeengeroepen voor een besloten zitting met als enige agendapunt de benoeming van Sylvie Lahy tot nieuwe gemeentesecretaris. Van de 38 aanwezigen stemden 19 tegen, 16 voor en 3 onthielden zich. Dat bevestigen verschillende gemeenteraadsleden aan BRUZZ.

"Ik neem nota van de stemming," reageert burgemeester Catherine Moureaux (PS). Ze benadrukt dat Lahy de voorkeur kreeg van een onafhankelijke en niet-politieke jury. In de jury zetelden onder andere de gemeentesecretarissen van Koekelberg, Sint-Gillis en Etterbeek, net als de gemeenteontvanger en de directrice van de Gewestelijke School voor Openbare Besturen (GSOB).

Tot drie keer toe heeft de gemeente volgens Moureaux een aanwervingsprocedure opgezet. Lahy deed alleen de laatste keer mee. Hoewel andere kandidaten het ook goed deden op de schriftelijke onderdelen, slaagde alleen Lahy voor het mondelinge gedeelte. Alleen zij had de "strategische kwaliteiten" in huis die nodig zijn om de functie van gemeentesecretaris uit te voeren, oordeelde de jury.

Maar haar politieke kleur speelde haar parten. Lahy was stafchef van Philippe Moureaux toen hij burgemeester van Molenbeek was, ze werd daarna kabinetschef van minister-president Rudi Vervoort (PS) en sinds 2019 is ze directeur van het kabinet van burgemeester Catherine Moureaux (PS), belast met Politie, Preventie en Veiligheid.

Stemming ongeldig

Een eerdere stemming over haar kandidatuur liep tevens met een sisser af. In februari was er onduidelijkheid over de resultaten van een stemming, die deels online en deels fysiek plaatsvond. Minister van Lokale Besturen, Bernard Clerfayt (Défi), verklaarde de stemming als ongeldig. Voorafgaand diende gemeenteraadslid Ahmed Al Khannouss (Molenbeek Autrement) een klacht in.

Hoewel er ook in de meerderheid mensen zijn die tegen hebben gestemd, ontkent Moureaux dat er een probleem zou zijn. "We werken al vijf jaar samen en er zijn haast geen tegenstemmen over de duizenden kwesties waarover in de Raad en het College is gestemd." Het is nog niet duidelijk of de gemeente opnieuw examens zal organiseren. "Ik zal met mijn college bekijken hoe we hier gevolg aan zullen geven."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni