17 mei 2022: inhuldiging van een muusrchildering tegen discriminatie in Molenbeek door burgemeester Catherine Moureaux.

| burgemeester Catherine Moureaux.

Gewest annuleert controversiële stemming gemeentesecretaris Molenbeek

KVDP
© BRUZZ
03/02/2023

Het Gewest heeft de gemeentelijke stemming over de nieuwe gemeentesecretaris in Molenbeek geannuleerd. Volgens de Molenbeekse oppositie waren er allerlei ongeregeldheden bij de stemming eind vorig jaar. Burgemeester Catherine Moureaux (PS) overweegt om in beroep te gaan. “De minister speelt met vuur.”

Op de gemeenteraad van 26 december stemde de gemeenteraad van Molenbeek over de aanstelling van Sylvie Lahy als nieuwe gemeentesecretaris. De kandidate die de Molenbeekse meerderheid voordroeg voor het belangrijkste gemeentelijke ambt is geen onbesproken figuur. Volgens de oppositie staat ze te dicht bij de PS en burgemeester Catherine Moureaux.

Toen haar vader burgemeester was, was Lahy zijn kabinetschef. Ze ging ook even aan de slag als kabinetschef van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Ze heeft ook aan het hoofd gestaan van een Molenbeekse vzw, maar werd in 2014 ontslagen, twee jaar nadat de PS uit de Molenbeekse meerderheid was gestoten. Toen die in 2018 weer aan de macht kwam, kreeg ze opnieuw een functie op het kabinet van de burgemeester. Over haar loon, tot 7.000 euro bruto per maand, was toen veel ophef in de Molenbeekse gemeenteraad.

Stemming geannuleerd

Op 26 december stemden zestien gemeenteraadsleden voor haar aanstelling als gemeentesecretaris. Vijftien leden stemden tegen en drie stemmen werden ongeldig verklaard door burgemeester Moureaux, een beslissing waartegen gemeenteraadslid Ahmed El Khannouss (Molenbeek Anders) klacht indiende bij Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister bevoegd voor Plaatselijke besturen. Volgens El Khannouss en andere oppositieleden waren er geen geldige redenen om de drie stemmen niet te aanvaarden. En aangezien het om tegenstemmen ging in een al erg nipte stemming, had het resultaat er helemaal anders kunnen uitzien.

Intussen heeft Brussel Plaatselijke Besturen - een Gewestelijke overheidsdienst - de stemming geannuleerd, schrijft La Capitale, en bevestigen zowel Clerfayt als Moureaux aan BRUZZ. “Niet de minister, maar Brussel Plaatselijke Besturen heeft de stemming geannuleerd, alhoewel die administratie wel onder de bevoegdheid van de minister valt,” zegt Clerfayts woordvoerster Pauline Lorbat. “De reden is dat de gemeenteraad plaatsvond op een hybride manier, met gemeenteraadsleden die fysiek aanwezig waren en gemeenteraadsleden die de zitting op een virtuele manier volgden. Dat was toen niet toegelaten.” Ook de stemming vond plaats op een hybride manier. Wie fysiek aanwezig was, stemde met een briefje, de andere gemeenteraadsleden deden dat via e-mail.

'Gevaarlijk precedent'

Burgemeester Moureaux is de beslissing van het Gewest nog aan het bestuderen, maar interpreteert na een eerste lezing de beslissing op een andere manier. “Er waren een twintigtal mensen fysiek aanwezig tijdens die gemeenteraad en een vijftal gemeenteraadsleden volgden vanop afstand. Volgens de analyse van de minister had iedereen in dit geval op dezelfde manier moeten stemmen: via e-mail,” zegt haar woordvoerder Rachid Barghouti. “Maar zo speelt de minister met vuur, want dat is hoe we de gemeenteraden en stemmingen twee jaar lang hebben georganiseerd tijdens de coronacrisis. Als de minister een beetje consequent is, moet hij alle beslissingen die we tijdens de crisis hebben genomen annuleren.”

Moureaux vreest voor een “gevaarlijk precedent” waarop de oppositie gretig kan inspelen, maar daar is volgens Clerfayts woordvoerster niets van aan. “Aan het begin van de coronacrisis hadden we de nieuwe gemeentewet aangepast om hybride of virtuele gemeenteraden mogelijk te maken, maar alleen in geval van overmacht. Dat wettelijke kader is beperkt. De argumentatie van de gemeente om de gemeenteraad op een hybride manier te organiseren was dat er aantal gemeenteraadsleden ziek waren, maar dat is geen geldige reden. Het kan alleen als er bijvoorbeeld opnieuw een pandemie zou uitbreken of als het gemeentehuis in brand zou staan, waardoor een fysieke vergadering effectief onmogelijk is.”

Burgemeester Moureaux is nog aan het bekijken welke stappen ze nu zal zetten. De gemeente heeft twee maanden de tijd om de beslissing van het Gewest aan te vechten bij de Raad van State. “We bekijken nog of we in beroep gaan, maar we sluiten ook een nieuwe stemming niet uit", alsnog haar woordvoerder.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni