Nieuw sociaal akkoord voor personeel Vlaamse Gemeenschapscommissie

© Bart Dewaele

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een nieuw sociaal akkoord afgesloten over de financiële zekerheid en de koopkracht van haar werknemers. Er wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd in het personeel.

Het sociaal akkoord van de VGC zet enkele belangrijke stappen om de kloof tussen de contractuele medewerkers, goed voor 75 procent van het personeelsbestand, en de statutaire medewerkers te verkleinen, klinkt het. Contractuele medewerkers krijgen vanaf 2021 een aanvullend pensioen via de uitbouw van een tweede pensioenpijler. Daarvoor sluit de VGC zich aan bij het Vlaams Pensioenfonds.

De VGC sluit ook een verzekering gewaarborgd inkomen af voor de contractuele personeelsleden. Zo krijgen langdurig zieke contractuele medewerkers een extra inkomen naast de ziekte-uitkering van hun ziekenfonds. Nieuwe vacatures worden voortaan nog enkel contractueel ingevuld. De statutaire medewerkers behouden wel al hun rechten voor de rest van hun loopbaan.

"De VGC wil een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn", zegt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), die in het VGC-College bevoegd is voor ambtenarenzaken. "Naast het aanbod van zinvol werk en ontwikkelingskansen vinden we ook een correcte verloning, pensioenregeling en bescherming bij ziekte zeer belangrijk."

De koopkracht van haar personeel verhogen doet de VGC door de maaltijdcheques op te trekken van 7 naar 8 euro en de eindejaarstoelage te verhogen. Het VGC-College en de vakorganisaties bereikten daarnaast een akkoord over een grondige vernieuwing van de selectieprocedures. Die zullen nu sneller verlopen dankzij een kortere doorlooptijd.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?