Oppositie brengt pandemiewet mogelijk in gevaar

Dokters en verplegend personeel verzorgen zwaar zieke patiënten met Covid-19 in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.
© PhotoNews
| Dokters en verplegend personeel verzorgen zwaar zieke patiënten met Covid-19 in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.
© PhotoNews
| Dokters en verplegend personeel verzorgen zwaar zieke patiënten met Covid-19 in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vragen in de Kamer een tweede lezing van het koninklijk besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt. De pandemiewet, die nog maar pas in werking is getreden, dreigt zo te vervallen. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten spreekt van een "majeur incident."

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteert maandag over het koninklijk besluit (KB) dat de epidemische noodsituatie afkondigt, waarmee de regering de pandemiewet eind oktober een eerste keer in werking deed treden. De pandemiewet bepaalt dat het KB binnen de vijftien dagen bekrachtigd moet worden door het parlement. Gebeurt dat niet, dan vervalt het koninklijk besluit, is er geen sprake meer van een epidemische noodsituatie en dus ook niet van de pandemiewet, die op dit moment de wettelijke basis is voor de geldende coronamaatregelen, zoals de mondmaskerplicht in winkels.

In de conferentie van voorzitters, het orgaan dat wekelijks de werkzaamheden regelt, was voor de herfstvakantie afgesproken om het bewuste KB deze maandag en indien nodig ook nog dinsdag te bespreken in commissie, om dan woensdag, binnen de termijn van vijftien dagen na de inwerkingtreding, te stemmen in de plenaire vergadering.

Maar de oppositie zorgde maandagmiddag na een relatief vlotte bespreking toch nog voor een coup de théâtre: het akkoord binnen de conferentie van voorzitters zegt niet expliciet dat er geen tweede lezing mag worden gevraagd, vinden Peter De Roover (N-VA), Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Nabil Boukili (PVDA), en dus kan dàt wel. Eén probleem: een tweede lezing mag pas plaatsvinden ten vroegste vijf dagen na de goedkeuring van het verslag. En dan haalt het parlement de termijn voor de validatie van het koninklijk besluit niet en vervalt de hele boel.

'Majeur incident'

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten spreekt van een "majeur incident." "Ik heb dat nog nooit meegemaakt, en ik draai hier toch al lang mee. Dat maakt toekomstige conferenties van voorzitters totaal overbodig," sneerde hij. Premier Alexander De Croo greep in en vroeg om Kamervoorzitster Eliane Tillieux te contacteren, met de vraag hoe de afspraken binnen de conferentie van voorzitters volgens haar geïnterpreteerd moeten worden. Verherstraeten sloot zich daarbij aan en vroeg ook het advies van de juridische diensten van de Kamer, om te onderzoeken of de parlementsleden wel een tweede lezing kùnnen vragen in dit geval.

Dat advies moet uiterlijk tegen de vergadering van de conferentie van voorzitters, dinsdag rond de middag, klaar liggen. Dat orgaan zal dan beslissen over de verdere werkzaamheden. Er wordt in elk geval een tijdsslot voorzien om meteen na die vergadering verder te debatteren in de commissie Binnenlandse Zaken.

N-VA-fractieleider Peter De Roover noemt dat een "vreemde manier van werken." "Als blijkt dat een en ander niet is opgenomen in het verslag van de conferentie van voorzitters wordt plots een heel ander vat opengetrokken. Ik kan alleen maar hopen dat de meerderheid niet al te creatief wordt met het gebruik van het reglement."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?