Het Brussels Parlement sluit vanaf vrijdag 20 maart 2020 de deuren, als bestrijding tegen het coronavirus (covid-19)

| Het Brussels parlement in coronatijd (archiefbeeld).

Oppositie neemt beleidsverklaring van Vervoort op de korrel in parlement

© Belga
24/10/2020
Updated: 24/10/2020 17.59u

De oppositie in het Brussels Parlement geeft de beleidsverklaring die minister-president Rudi Vervoort vrijdag in het Brussels Parlement aflegde een onvoldoende. Zo bleek zaterdag tijdens het debat over de verklaring. Alexia Bertrand (MR) wees erop dat het aangekondigde relanceplan geen echt relanceplan is, terwijl Gilles Verstraeten (N-VA) het had over een "palliatieve verklaring. Dit is beheerde achteruitgang".

N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter feliciteerde minister-president Vervoort dat hij "eindelijk, na 15 maanden na de start van uw regering, dan toch een begroting en meerjarenbegroting heeft kunnen afronden". Maar ze betreurde dat er geen begrotingskader gegeven is. "U goochelde gisteren in uw verklaring wel met miljoenen, maar dat zegt niets als we niet het overzicht krijgen. Miljoenen aan uitgaven, over besparingen zei u niets - behalve dat u er geen mogelijk acht. Uw begrotingsminister zegt nochtans dat er wel bespaard wordt". Daarom legde ze Vervoort een lange lijst vragen voor, over onder meer de uitrol van 5G, de besparingen, de aangekondigde aankoop van de slachthuizen en de slimme kilometerheffing.

Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten was verwonderd over de omschrijving van Vervoort dat voedselhulp een "palliatieve maatregel" is, en wees erop dat het armoederisico vooral ligt bij zij die geen job hebben. Voor Verstraeten ontbreekt het de Brusselse regering aan ambitie en strategie als het om opleiding gaat. Hij had ook vragen bij de Phoenix-premie om de aanwerving van Brusselse werkzoekenden te steunen. "De werkgevers zitten niet te wachten op een subsidie, ze willen bekwame werknemers", zei hij. "Deze beleidsverklaring is een palliatieve verklaring. Dit is beheerde achteruitgang, de trage dood van Brussel", besloot Verstraeten.

"Dit is geen relanceplan"

MR-fractieleidster Alexia Bertrand stelde vast dat het relanceplan van de Brusselse regering geen relanceplan is. "Dit is geen relanceplan, noch een investeringsstrategie. Dit is een cataloog van maatregelen uit het regeerakkoord, van maatregelen die sinds 15 jaar beloofd werden. U heeft gelijk om te wijzen op de problemen van armoede, dakloosheid, geestelijke gezondheid en het recht op eten. Het is geen relance om de essentiële en gebruikelijke activiteiten van de ziekenhuizen te behouden en tegelijk een capaciteit te hebben om COVID-19 op te vangen".

Het gewest heeft volgens haar productieve investeringen nodig, de investeringen in tunnels zijn dit niet. "Het is niet onverantwoord om schulden te maken, maar wel om schulden te maken zonder relance", stelde Bertrand. "In Brussel moeten we op de relance wachten, terwijl de andere gewesten al volop bezig zijn".

Groen-fractieleider Arnaud Verstraete had kritiek op sommigen in de oppositie die "de partijbelangen laten voorgaan op het algemeen belang". Ze vinden dat Brussel strengere maatregelen moet nemen en handhaven, "terwijl een andere burgemeester op een bankje gaat zitten en verklaart dat hij de maatregel die net genomen is niet zal handhaven", Aldus Verstraete die verwees naar het verzet van Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen. Hij had ook een steek in petto voor Jan Jambon (N-VA), "een minister-president die bij het buitengaan van een vergadering zegt dat de horeca niet moet sluiten, terwijl dat in die vergadering net beslist werd."

'Met kleine pleisters stopt men geen bloeding'

Voor Dominiek Lootens (Vlaams Belang) zijn de 64 miljoen die de regering aankondigt voor tracing, testen en preventieve geneeskunde nodig, maar tonen de maatregelen aan dat de Brusselse regering in het verleden haar werk niet heeft gedaan. De coronacrisis wordt volgens hem gebruikt om structurele problemen toe te dekken.

PTB-fractieleidster Françoise De Smedt hekelde het ontbreken van een concreet budget voor de gezondheidszorg, terwijl in de beleidsverklaring wel concrete cijfers staan over leningen aan bedrijven. Ze waarschuwde dat de aangekondigde kilometerheffing de ongelijkheid zal verhogen. De regering blijft ook vaag over de investeringen in het openbaar vervoer. Voor de PTB staat het Brussels Gewest voor een sociale vloedgolf. Maar er is geen garantie dat de regering ervoor zal zorgen dat de mensen het hoofd boven water zullen kunnen houden. "Het is niet met kleine pleisters dat men een bloeding stopt", aldus De Smedt.

Crisisbestendige economie

Bianca Debaets vindt het begrijpelijk dat de coronacrisis heel wat aandacht opeist in de beleidsverklaring, maar ook de ambitie van de Brusselse Regering om te blijven investeren viel de CD&V'ster op. Volgens haar ligt er nog heel wat werk op de plank: "Ik snap dat de cijfers nu in het rood gaan, want dat was zelfs zonder gezondheidscrisis quasi onvermijdelijk, maar ik mis vooral een duidelijke visie op hoe we de rekeningen opnieuw zullen laten kloppen."

Op economisch vlak zijn er enkele lacunes in de tekst, meent Debaets: "Ik lees geen woord over de ontwikkeling van 5G, terwijl dat net een noodzakelijk instrument vormt om de Brusselse economie performanter te maken. En welke duidelijke keuzes gaat de regering maken om de economie meer crisisbestendig te maken? Ook daar krijgen we helaas geen antwoord op."

'Geen stadstol, maar slimme verkeersfiscaliteit'

Open Vld-fractieleidster Carla Dejonghe benadrukte dat er geen belastingverhoging komt op werk en wonen. Ze herhaalde dat Smart Move een slimme en stedelijke hervorming van de verkeersfiscaliteit moet worden, geen stadstol. Er zal overleg komen met de andere gewesten en met sociale partners. "De Walen en Vlamingen moeten inzien dat deze hervorming stedelijk is, niet communautair. Ook in Wallonië en Vlaanderen zelf zou dit een nuttig stedelijk instrument zijn tegen verkeerscongestie in en rond hun steden, meende ze nog.

Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) wees erop dat de coronacrisis de bestaande ongelijkheid nog groter heeft gemaakt. "Bestaande problemen en ongelijkheden zijn snel erger geworden. Veel gezinnen komen niet rond met 75% loon van een tijdelijke werkeloosheidsuitkering. Alleenstaande ouders gaan kopje onder. Dat gaat niet enkel over minder verdienen en niet meer op reis kunnen gaan. In juli klopten 32.000 mensen die bij de voedselbank Brussel-Brabant. Brusselaars die honger hebben. Een kwart meer dan vorig jaar, in dit rijke gewest", stelde hij.

Ahidar vroeg ook bijzondere aandacht voor de daklozen. "Waar moeten de daklozen heeft, na de avondklok vanaf 22 uur die zaterdagmiddag in het provinciaal crisisoverleg, met naast minister-president Vervoort ook onder meer de 19 Brusselse burgemeesters, is beslist. Waar moeten zij heen om naar toilet te gaan, nu de horeca gesloten is? ", vroeg hij zich af.

Hij werd bijgetreden door Pepijn Kennis (Agora). Kennis was opgetogen dat de minister-president in zijn verklaring een budget van 425 miljoen voor huisvesting aankondigde, maar had heel wat vragen over de concrete maatregelen ter zake zullen worden uitgewerkt. In tegenstelling tot in andere parlementen volgt er in het Brussels Parlement geen vertrouwensstemming na het debat over de beleidsverklaring.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , beleidsverklaring , beleidsverklaring Vervoort , oppositie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni