Het Brussels parlement

| Het Brussels parlement

Oppositie tijdens begrotingsdebat genadeloos voor onenigheid in Brusselse regering

© Belga
23/12/2021

Tijdens het plenaire begrotingsdebat in het Brussels Parlement haalde de oppositie zwaar uit naar de Brusselse regering. Die rolt volgens de oppositiepartijen ruziënd over straat en is daardoor niet in staat om een echt beleid te voeren. Dat de begroting donkerrood kleurt, is daarom niet enkel aan de coronacrisis te wijten, vinden ze.

"Ons gewest is ziek en dan spreek ik niet over Covid," beet Alexia Bertrand als MR-fractieleidster de spits van het debat af. Ze waarschuwde dat de schuld van het gewest aangroeit doordat de uitgaven jaar na jaar sneller stijgen dan de ontvangsten. "Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt structureel," aldus Bertrand. In de begroting 2022 staan bovendien onder meer 72,2 miljoen afkomstig van de veiling van emissierechten en 24,7 miljoen Europese steun om de gevolgen van de brexit te compenseren ingeschreven, terwijl die inkomsten nog niet zeker zijn.

Volgens Bertrand bewijst het Rekenhof door de rekeningen van 2020 niet goed te keuren dat de beloften van de regering op los zand gebouwd zijn. Ze waarschuwde dat de rating van het gewest dreigt te zakken als de regering niet snel haar boekhoudregels aanscherpt. Ondanks het stopzetten van de corona-steunmaatregelen blijft de tewerkstelling in 2022 stabiel, maar de terugval in bepaalde sectoren wordt gecompenseerd door meer overheidsjobs en meer zelfstandigen.

Donkerrode begroting

N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter stelde vast dat de Brusselse regering 2021 beëindigt net zoals het begon: met een donkerrode begroting en een hoop intern gekibbel. "Vorig jaar sloot u af met een begrotingstekort van 1,6 miljard euro, dit jaar zelfs met 1,9. Maar ook het vooruitzicht is niet rooskleurig: 2022 hoopt u af te sluiten met een tekort van 1,1 miljard. En dit zijn niet allemaal coronaschulden, want daarvoor hebben wij uiteraard begrip. Onder uw tweede volwaardige termijn, minister-president, zorgt u ervoor dat de schuld verdrievoudigt, en dat tot meer dan 10 miljard," klonk het scherp.

Van Achter hekelde ook onenigheid binnen de regering, die leidt tot een brokkenparcours. Ze verwees naar Défi, dat de regering dreigde te verlaten over de kwestie van hoofddoeken bij de MIVB, de pogingen om een alternatieve meerderheid te vormen rond de Uber-chauffeurs, minister Clerfayt die binnen de regering geen meerderheid vond voor het onverdoofd slachten. Ze vreesde dat volgend jaar "meer van hetzelfde wordt: meer schulden, meer stilstand, meer ruzie."

Haar fractiegenoot Gilles Verstraeten wees erop dat de begroting van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) ondoorzichtig is door een gebrek aan beleidsnota's van de verschillende agentschappen. Hij merkte ook op dat volgens het Rekenhof niet zomaar een provisie van 94 miljoen kan ingeschreven worden voor het coronabeleid.

'Nood aan een stadshervorming'

Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) had zware kritiek op het geruzie binnen de Brusselse regering, die daardoor net zoals de federale regering geen beleid voert. Voor Vlaams Belang heeft Brussel "geen nood aan een staatshervorming, maar wel aan een stadshervorming." Het Brussels gewest moet stoppen met de rekening naar anderen door te schuiven, zei hij.

Voor Françoise De Smedt (PTB-PVDA) trekt de Brusselse regering de kaart van besparingen: 105 miljoen euro weggesneden en 140 miljoen aan investering uitgesteld. Ze hakte vooral in op het huisvestingsbeleid – de wachtlijst voor een sociale woning is in 2021 aangegroeid tot 50.800 gezinnen, en het aantal leegstaande sociale woningen is tot 4.802 gestegen.

En terwijl een vierde van de gezinnen moeite heeft om de energiefactuur te betalen en de prijzen pijlsnel stijgen, staat de Brusselse regering toe dat de waterprijs in 2022 voor drie mensen op vier stijgt. "Het is de crisis, mensen hebben steeds meer moeite om hun huur, verwarming, water, en uw politieke reactie is om ze steeds meer te belasten," wierp ze de Brusselse regering voor de voeten.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni