Oppositie veegt de vloer aan met beleidsverklaring Vervoort: 'Dit is bullshit'

© Belga
21/10/2022
Updated: 21/10/2022 14.07u

De beleidsverklaring die Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) donderdag in het parlement aflegde, wordt bij de oppositie niet op applaus onthaald. Voor MR-fractieleidster Alexia Bertrand zit het Brussels schip in een zware storm, maar slaagt de regering er niet in ook maar enig resultaat te boeken. Cieltje Van Achter (N-VA) noemt de beleidsverklaring dan weer 'bullshit'.

Alexia Bertrand stelde vast dat, terwijl het Brusselse schip in een zware storm zit, de regering na twintig jaar links beleid geen resultaat kan boeken. "Brussel zit in een neerwaartse armoedespiraal na drie jaar ecologisch, moraliserend en bestraffend beleid, zonder resultaten voor het klimaat", klonk het. Ze hekelde het gebrek aan samenhang binnen de regering, die voor spanningen binnen de Brusselse bevolking zorgt.

De MR betreurt dat de regering vasthoudt aan haar huisvestingsbeleid, terwijl de wachttijden voor een sociale woning met drie slaapkamers opgelopen is tot zeventien jaar. De gemeentelijke circulatieplannen in het kader van GoodMove zorgen volgens haar dan weer voor woede en onbegrip bij de plaatselijke bevolking, dit wegens een gebrek aan raadplegingen en een luisterend oor.

Bertrand wees er nog op dat het energetisch renovatiebeleid niet leidt tot de vermindering van energieverbruik en broeikasgasuitstoot en dat de werkloosheidsgraad de hoogste van het land is.

'Nogal bullshit'

Cieltje Van Achter (N-VA) vond de beleidsverklaring van Vervoort 'nogal bullshit' - daarbij refererend naar een essay van de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt. "U houdt een speech - 1 uur en 10 minuten lang! - waarin u het louter heeft over wat u allemaal gaat uitgeven, over de ditjes en datjes waarmee jullie bezig zijn, of zelfs over de ditjes en datjes die al lang beslist zijn. Over de begroting had u het niet. Over grote hervormingen had u het niet."

'Over de begroting of grote hervormingen had u het niet. Wel over ditjes en datjes.'

Cieltje Van Achter (N-VA)

Cieltje Van Achter (N-VA)

De N-VA-fractieleidster wees erop dat Brussel er financieel slecht voor staat, maar de regering klopt voor het vierde jaar op rij een begroting af met een tekort van 25 procent. Ze hekelde de verklaringen van Begrotingsminister Sven Gatz (Open VLD) dat - als de uitgaven voor de tunnels, tram, metro, busaankopen, energiemaatregelen, de Oekraïne- en covidcrisis buiten beschouwing gelaten worden - we op weg zijn naar een evenwicht in 2023. "Maar zelfs áls je die bouten beschouwing laat, zit je nog steeds met een gigantisch tekort van tien procent", zegt Van Achter, die opmerkte dat de Brusselse schuldgraad al meer dan 230 procent bedraagt.

Ten slotte verweet ze dat Rudi Vervoort in zijn verklaring in alle talen zweeg over de prijsverhoging van de dienstencheques, die pas deze vrijdagmorgen, en niet tijdens de beleidsverklaring aan het licht kwam. "U heeft het liever over ditjes en datjes, over bullshit".

Falend beleid

PVDA-fractieleidster Françoise De Smedt verweet de regering genoegzaamheid over haar falend beleid, terwijl de sociale toestand van de gezinnen, werknemers, zelfstandigen en kleine ondernemers erop achteruit gaat. Zowel in de bescherming van de zwaksten, het versnellen van de bouw van sociale woningen als het aanbod in openbaar vervoer, faalt de Brusselse regering voor De Smedt. "We zijn op onze honger gebleven na een litanie van gekende maatregelen en het ontbreken van grote structurele aankondigingen", zei ze.

Ook voor Dominiek Lootens (Vlaams Belang) voert de Brusselse regering geen echt beleid, maar strooit die wel kwistig met geld. "Geld dat ze niet heeft. Uw beleidsverklaring, mijnheer de minister-voorzitter, was er opnieuw één zonder inspiratie en visie".

Dat Brussel een negatief migratiesaldo heeft ten opzichte van de Vlaamse rand, komt volgens hem omdat de mensen het Brussels wanbeleid ontvluchten. "Ofwel kiest u voor een politieke omslag: een beleid in het voordeel van de Brusselaar die vooruit wil en een samenwerking met de rest van Vlaanderen. Ofwel kiest u voor het zelfde lot als de Titanic. Onbevreesd afvarend op de ijsbergen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni