Beleidsverklaring Rudi Vervoort: ‘Good Move zo nodig aanpassen na evaluatie’

Steven Van Garsse
© BRUZZ
20/10/2022

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft donderdagnamiddag de beleidsverklaring voorgelezen in het Brussels parlement. Daarin veel aandacht voor energie en klimaat, mobiliteit, betaalbaar wonen en een efficiëntere administratie.

Met de beleidsverklaring gaf minister-president Rudi Vervoort de echte aftrap van het parlementaire jaar. Het is het laatste jaar dat er echt beleid kan worden gevoerd. In 2024 zijn er verkiezingen.

Het bezweren van de energiecrisis is een van de hoofdmoten in de beleidsverklaring waarbij Vervoort erop wees dat het Brussels Gewest hier als beleidsniveau niet op de eerste plaats komt. Het zijn vooral de federale regering en Europa die het verschil kunnen maken, onder meer door het plafonneren van de gasprijzen of het sociaal tarief.

De Brusselse regering concentreert zich op de bedrijven en KMO’s die door torenhoge energiefacturen in moeilijkheden verkeren. Daar zit rechtstreekse steun bij, maar ook maatregelen om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen. Alleen de bedrijven met een hoog energieverbruik worden geviseerd. Op de iets langere termijn zullen de bedrijven ook gesteund worden in het energiezuinig maken van de gebouwen en de productieprocessen.

Verder krijgen ook de OCMW’s, de non-profit, zoals rusthuizen bijvoorbeeld, en de lokale besturen extra middelen om de energiecrisis te boven te komen. Dat is allemaal in lijn met de begroting die vorige week door de regering is goedgekeurd.

Op het vlak van mobiliteit valt op dat de Brusselse regering niet van plan is de ticketprijzen bij de MIVB te verhogen.

Dat was even als optie naar voor geschoven door CEO van de MIVB Brieuc de Meeûs omdat ook bij tram en metro de energiekosten door het plafond dreigen te gaan, maar de regering past die verhoging liever bij dan ze op de reiziger te verhalen.

Ook de investeringen in tram, bus en metro worden niet teruggeschroefd. Trouw aan het regeerakkoord van 2019 krijgen de senioren een goedkoop abonnement, zoals jongeren dat eerder deze legislatuur kregen.

Evalueren en aanpassen

Ook opvallend: Good Move gaat niet op de schop. Een aantal gemeenten kan opnieuw beroep doen op de tien miljoen euro om circulatieplannen in te richten en zo de wijken autoluwer te maken. Vervoort liet wel niet na om te verwijzen naar de controverse die in een aantal gemeenten is ontstaan over Good Move. “Het plan is er voor de mensen en voor de bewoners, en mag dus niet tegen hen werken," zo zei hij. "De volledige regering deelt die overtuiging en zal de gemeenten ondersteunen om zaken te evalueren, aan te passen en te verbeteren.”

Er is ook aandacht voor een aantal grote projecten die eraan komen en de uitstraling van de Brussel ten goede moeten komen, zoals het Belgian Beer Project aan de Beurs. De renovatie van het Beursgebouw is bijna klaar. Het gebouw zal in de zomer van 2023 opengaan. Maar er is ook Kanal, waar de werken op schema zitten, Science City aan het West-station in Molenbeek, het hockeystadion in Ukkel en de culturele pool aan de Manchesterstraat in Molenbeek, waar het Brussels Gewest in investeert.

Dit alles moet ook mee het toerisme ondersteunen in Brussel, dat bijna terug op het niveau is van voor de coronacrisis en goed is voor 10 procent van het BBP in Brussel en 50.000 mensen tewerkstelt. Dat toerisme ondergaat een verandering: ontspanning lijkt het over te nemen van het voorheen florerende zakentoerisme. Daar moeten de strategieën aan worden aangepast, aldus Vervoort.

Woonbeleid is al sinds 2019 een speerpunt van deze regering die het wonen betaalbaar wil maken. De vastgoedprijzen blijven hoog, en de gemiddelde huurprijzen zijn navenant. De Brusselse regering gaat verder met de uitbetaling van de achterstallige huurtoelages om gezinnen met een laag inkomen op de private huurmarkt te ondersteunen, maar mikt volgend jaar ook op de paritaire huurcommissie om exorbitante huurprijzen te drukken. Verder wil het experimenteren met geconventioneerde woningen, waarbij eigenaars op premies kunnen rekenen, wanneer ze hun woningen aan een schappelijke huur aanbieden.

Slagkracht

Nieuw is de aandacht voor de governance. De Brusselse regering wil een beleid dat meer op de burger is gericht en efficiënter en slagkrachtiger is. Bedoeling is ook dat dit een besparing zal opleveren. Daarvoor wordt Optiris een belangrijk instrument.

De Brusselse regering wil dat doen op drie terreinen: de totale loonmassa van ambtenaren en kabinetsmedewerkers beter onder controle houden, de gebouwen centraliseren en er komt een gecentraliseerde aankoopstrategie. Verder wil de regering de verschillende administraties zo hervormen dat ze nog beter samenwerken.

Op vlak van stedenbouw zullen ten laatste in 2024 de bouwaanvragen volledig digitaal kunnen worden ingediend.

2023 wordt ook een belangrijk jaar voor de netheid. Vervoort gaf toe dat Brussel de reputatie heeft “een vuile stad te zijn”. Met het programma Clean Brussels dat zopas werd goedgekeurd zal daaraan gewerkt worden. Vraag is of dat al voor de verkiezingen van 2024 resultaat zal opleveren. Tegelijk wordt Net Brussel hervormd (na enkele vernietigende audits) en komt er volgend jaar in de helft van de gemeenten een sorteerplicht voor organisch afval.

Tot slot is er ook nog gezondheid. Brussel werkt aan een plan om de eerstelijnszorg te versterken. Brussel loopt hierin achterop, dat heeft de covid-crisis aangetoond. Met het nieuwe Gezondheisdplan zal er harder gewerkt worden op preventie en de versterking van buurtgerichte eerstelijnszorg.

Morgen is het aan de oppositie

Eén opvallende lacune in de erg lange beleidsverklaring: over een begroting in evenwicht in 2024 sprak Vervoort zich niet uit.

Morgen is het aan oppositie en meerderheid in het parlement om op de beleidsverklaring te reageren.

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Good Move , Rudi Vervoort , beleidsverklaring

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni