Oppositie vraagt Clerfayt duidelijkheid over geweigerde Brusselaars op luchthaven

© PhotoNews
| Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister, belast met werk, beroepsopleiding en digitalisering.

De oppositie gaat minister Bernard Clerfayt (Défi) aan de tand voelen over de foutieve cijfers die hij gaf in het Brusselse parlement. Brusselse kandidaat-werknemers voor Brussels Airport zouden volgens hem minder snel door de veiligheidsscreening geraken dan Vlaamse of Waalse, maar dat blijkt niet het geval. “Het kan niet de bedoeling zijn dat een minister straffe uitspraken doet op basis van flarden informatie”, zegt oppositielid Gilles Verstraeten (N-VA).

In de Brusselse commissie tewerkstelling afgelopen woensdag, wilde Hilde Sabbe (SP.A-one.brussels) weten waarom er zo weinig Brusselaars op Brussels Airport werken. Tijdens een parlementair bezoek aan de luchthaven had ze luchthaven-CEO Arnaud Feist immers horen zeggen dat 75 procent van de Brusselse kandidaten niet slaagt voor de veiligheidsscreening. Van Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi), bevoegd voor werk, wilde ze weten waarom dat zo was.

Daarop antwoordde Clerfayt dat van alle geweigerde verzoeken 50 tot 75 procent betrekking heeft op arbeiders uit Brussel. “Dat is wat de ondernemingen op de site van de luchthaven al enkele maanden melden”, zei hij.

Daarmee antwoordde hij niet op de vraag. Dat 75 procent van de Brusselaars geweigerd wordt, is immers niet hetzelfde als zeggen dat van alle geweigerden, 75 procent Brusselaar is. Ook nadat onze redactie hierover contact opnam met Clerfayt, blijft onduidelijk wat hij nu bedoelt.

Sowieso verkeerd

In elk geval zijn beide beweringen verkeerd. Dat blijkt toch uit de officiële statistieken van de Nationale Veiligheidsoverheid, die de screenings laat uitvoeren. Daaruit blijkt dat van alle aanvragen door kandidaat-werknemers, 3 procent geweigerd wordt. Bij Brusselaars gaat het om 3,35 procent. “Het verschil is niet statistisch significant”, zegt woordvoerder Arnaud Gaspard aan BRUZZ.

Ter info: op de cijfers zit een kleine foutenmarge van enkele eenheden.

Die 3,35 procent van geweigerde Brusselaars staat in elk geval ver van de 75 procent geweigerde Brusselaars waar Hilde Sabbe naar refereert.

Ook de bewering dat 50 à 75 procent van de geweigerde aanvragen Brusselaars betreft, is fout. Het gaat om net iets meer dan 20 procent, wat helemaal in verhouding is met het aandeel Brusselaars op het totale aantal.

'Gehoord van bedrijfsleiders'

Het grote verschil is te verklaren doordat Clerfayt zich niet beroept op officiële instanties, maar op wat bedrijfsleiders daarover te zeggen hebben. “Mijn kabinet heeft die info via het kabinet Vervoort (PS),", zegt hij, "De bedrijfsleiders actief op de luchthaven hadden op dat kabinet overleg met Brussel Preventie en Veiligheid. Het is ook wat mevrouw Sabbe gehoord had op een rondleiding op de luchthaven”, vervolgt Clerfayt, iets wat Sabbe aan onze redactie telefonisch bevestigt.

Maar de woordvoerder van CEO Arnaud Feist ontkent in alle toonaarden. “Hij heeft geen cijfers gegeven”, zegt woordvoerder Nathalie Pierard, “we kennen die cijfers niet eens, want alle statistieken daarover komen van de federale overheid.”

Clerfayt voelt zich alvast niet verantwoordelijk voor de verkeerde cijfers die hij in de commissie gaf. “De vraag in de commissie was niet: wat zijn de echte cijfers”, zegt hij. “Ik kan die ook niet verkrijgen want ik ben als Brusselse minister niet bevoegd voor de federale instanties die de officiële cijfers kunnen geven”, aldus Clerfayt.

VL Gilles Verstraeten BRUZZ ACTUA 1666

Voor oppositielid David Leisterh (MR) is de hele heisa geen rel waard. “We gaan diezelfde vraag wel opnieuw neerleggen in het Brusselse parlement”, zegt Leisterh, “met een vraag naar verduidelijking.”

Ook oppositielid Gilles Verstraeten (N-VA) schaart zich hier achter. “We zullen hem hierover ondervragen in het parlement”, zegt hij. “Het kan niet de bedoeling zijn dat een minister straffe uitspraken doet op basis van flarden informatie."

Daarmee doelt Verstraeten op de uitspraken van Clerfayt als zouden Brusselse werknemers gediscrimineerd worden door Brussels Airport, "omdat ze uit bepaalde wijken komen of van een bepaalde origine zijn."

Maar dat is dus niet zo. “Er is nu een negatieve perceptie geschapen, terwijl de info niet klopt", zegt Verstraeten daarover. "Als hij geen complete cijfers had, had hij dat moeten zeggen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?