Analyse

Ruzie om voetbalterrein zorgt voor politieke hoogspanning in Molenbeek

Jasmijn Post
© BRUZZ
05/01/2021

| Molenbeek Sport is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, waaronder het Sippelbergstadion.

Door een geschil met een lokale voetbalclub over het gebruik van de gemeentelijke terreinen dreigt de vzw Molenbeek Sport dwangsommen te moeten betalen. Oppositiepartijen Ecolo en CDH hebben genoeg van het vermeende wanbeheer en eisen dat PS-schepen Jamal Azaoum aftreedt als voorzitter. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Op 30 december besliste de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat Molenbeek Sport 4.000 euro per dag moet betalen indien er niet voldoende trainingsuren worden voorzien voor voetbalclub ACJM in het Sippelbergstadion.

Eigenlijk bezit de koepelorganisatie Molenbeek Sport te weinig velden om de verschillende clubs te laten spelen. Omdat de regels over het gebruik van de velden volgens sommigen niet duidelijk genoeg zijn, ontstaan er vervelende situaties. De voorzitter van de club Jamel Azaoum (PS), schepen van Sport in Molenbeek, geeft daarbij voorrang aan de clubs die hij goed kent, zo klinkt het bij oppositieleden.

De kwestie gaat terug tot een beslissing deze zomer. In juni wordt het contract van Académie Jeunesse Molenbeek getekend voor het gebruik van 50 uur per week. Het document wordt ondertekend door de raad van bestuur, net als het voorgaande jaar. Eind juli krijgt de club de planning. Er ontbreken acht uur. ACJM stapt naar de rechter, die dreigt met dwangsommen. Begin september laat Azaoum, de voorzitter van Molenbeek Sport, weten dat hij de planning niet aanpast en de dwangsommen zal betalen indien de rechter uitspraak doet. Op dat moment heeft hij nog de steun van de raad van bestuur.

Jamel Azaoum, zowel schepen in Sint-Jans-Molenbeek als voorzitter van de vzw Molenbeek Sport.

| Jamel Azaoum, zowel schepen in Sint-Jans-Molenbeek als voorzitter van de vzw Molenbeek Sport.

Ontslag van de directeur

In oktober wordt de gedetacheerde directeur van Molenbeek Sport Laurent Bensalah teruggehaald naar een andere positie binnen de gemeente. Volgens de raad van bestuur is dat omdat hij kritiek zou hebben geleverd op de manier waarop schepen Azaoum beslissingen neemt. Het dagelijks bestuur van Molenbeek Sport bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alle drie lid van een partij uit de meerderheid.

Het personeel van Molenbeek Sport protesteert verschillende keren tegen het ontslag van Bensalah. Zowel Adeps, de koepeladministratie voor sport van de Franse Gemeenschap, als de advocaat van Bensalah trekken de legitimiteit van de gedwongen exit in twijfel. De raad van bestuur stuurt een brief naar de hele gemeenteraad om de problemen op financieel en organisatorisch vlak aan de kaak te stellen.

Raad van bestuur luidt noodklook

De briefschrijvers zijn Dirk De Block (PVDA), Ahmed El Khannous (CDH), Michael Vossaert (Défi) en Emmanuel Brasseur (Ecolo), allen lid van de raad van bestuur. Ze merken op dat het dagelijks bestuur al verschillende keuzes heeft gemaakt die Molenbeek Sport duur zijn komen te staan. Ze vragen ook om een nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur en een evaluatie van de financiële situatie van Molenbeek Sport.

Op 30 december spreekt de rechter: Molenbeek Sport moet een dwangsom van 4.000 euro per dag betalen aan de voetbalclub ACJM zolang zij niet over het terrein kunnen beschikken. Dat is ook het moment dat Ecolo Samen en CD&V/CDH aan de alarmbel trekken. Ze willen dat de schepen aftreedt als voorzitter.

"De directeur moet terreinen toewijzen op basis van bepaalde maatstaven: hoeveel Molenbekenaars er in de club spelen bijvoorbeeld. Als dat was gebeurd, zouden we dit probleem nooit hebben gehad. We houden Azaoum hier verantwoordelijk voor. Wie zonder regels wil werken, moet op de blaren zitten. Door hem zal Molenbeek Sport veel geld moeten betalen," zegt Emmanuel Brasseur (Ecolo), lid van de raad van bestuur van Molenbeek Sport.

"Er zijn verschillende tussenkomsten geweest door Défi, Ecolo en CDH," herinnert Dirk De Block, die eveneens in de raad van bestuur van Molenbeek Sport zit. "We zijn ons aan het vastrijden en de meerderheid maakt het onmogelijk om uit dit moeras te komen. De eis van Ecolo dat Azaoum moet aftreden is gerechtvaardigd. Anderzijds handelt hij niet alleen. Het politiseren van vzw’s is een lange traditie van de PS en MR maakt met dit door hun passieve medewerking – bij stemming over het onderwerpen onthouden ze zich – mede mogelijk."

Sippelberg

| Molenbeek Sport is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, waaronder het Sippelbergstadion.

Goed bestuur

Transparantie en goed bestuur waren dé beloftes voor deze bestuursperiode van burgemeester Catherine Moureaux (PS). In het meerderheidsakkoord staat dat alle beslissingen van de gemeentelijke vzw’s gepubliceerd zullen worden en dat er een speciaal bureau zal worden opgericht waar mensen zich kunnen wenden in geval van klachten over goed bestuur. Politieke en administratieve bestuurders die niet geschikt blijken, moeten worden vervangen.

Ook meerderheidspartner MR maakt zich zorgen over de financiele en organisatorische huishouding van Molenbeek Sport. Maar volgens de liberale eerste schepen Françoise Schepmans is het niet aan haar om stappen te ondernemen. "We gaan nu kijken welke voorstellen er zullen komen. Het is aan de schepen van Sport en de burgemeester om met een oplossing te komen."

We willen zoveel mogelijk Molenbeekse kinderen laten sporten.

Khalil Boufraquech, voorzitter PS Molenbeek

Een dure ruzie tussen twee clubs

Het dagelijks bestuur van Molenbeek Sport besliste na de uitspraak van 30 december om die dwangsommen niet meer te betalen, wat betekent dat ACMJ dus de gevraagde uren 8 zou krijgen op het veld. PS-voorzitter Khalil Boufraquech, eveneens bestuurder van Molenbeek Sport, herinnert eraan dat er ondertussen nog wel een rechtszaak loopt over de verdeling van de uren tussen de twee jeugdclubs op het veld. Inhoudelijk wil Boufraquech niet op details ingaan omdat de juridische procedure nog loopt.

Wel laat hij weten dat het doel van het dagelijks bestuur altijd is geweest om zoveel mogelijk kinderen te laten spelen. "We beslissen daarom op basis van het aantal kinderen hoeveel uren een club krijgt," zegt Boufraquech. Het was om die reden niet mogelijk om ACMJ meer uren te geven.

Het schepencollege besliste dat directeur Bensalah niet terug zal keren naar Molenbeek Sport. Ook Azaoum blijft gewoon op post. Boufraquech herinnert eraan dat de PS een grote meerderheid heeft in de gemeenteraad. Hij betreurt dat Molenbeek Sport moet betalen voor de ruzie tussen twee clubs en stelt vast dat de sportadministratie het bij aanvang van deze bestuursperiode moest stellen zonder reserve voor dergelijke noodgevallen.

Boufraquech erkent wel dat de Molenbeek Sport een archaïsche structuur heeft geërfd. Hij wijst erop dat er een audit bezig is om orde op zaken te stellen en sluit een grondige herstructurering naar een nieuwe beheersstructuur in de toekomst niet uit.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek, Politiek, vzw Molenbeek Sport, Voetbal, Jamel Azaoum

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni