Staatssecretaris De Moor werkt aan extra capaciteitsverhoging voor asielopvang

© Belga
11/10/2022

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) legt een Winterplan op de tafel van de federale regering om de zeer hoge instroom van asielzoekers het hoofd te bieden. Ze stelt een extra capaciteitsverhoging voor, maar wil ook noodmaatregelen om meer mensen uit het netwerk te doen uitstromen. Met Brussel wordt dan weer samengewerkt voor noodopvang tijdens de wintermaanden.

België wordt geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers. Maandag wilden 450 personen zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken registreren, vrijdag waren dat er nog 360. Zulke dagcijfers doen denken aan de crisisperiode van 2015.

Winterplan

"De nuchtere realiteit is dat we met de huidige instroom helaas niet iedereen kunnen opvangen. Het systeem botst simpelweg op zijn operationele limieten", zegt De Moor.

Ze heeft daarom een Winterplan uitgewerkt, dat nu in de schoot van de regering moet besproken worden. In dat plan wordt, bovenop de 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, een bijkomende capaciteitsverhoging in het vooruitzicht gesteld.

Ook moeten meer mensen uit het systeem stromen, terwijl met Brussel aan noodopvang wordt gewerkt. "Bijkomende maatregelen dringen zich op, zoniet dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan", vat De Moor samen.

Personeelstekort

Volgens de staatssecretaris vinden Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, en partners als het Rode Kruis en Croix Rouge, is er momenteel niet voldoende personeel om al hun locaties volledig operationeel te maken. En binnen die capaciteitsbeperkingen wordt voorrang gegeven aan de meest kwetsbaren.

Dublinsysteem

De asielinstroom ligt momenteel in heel Europa hoog (+76 procent in vergelijking met 2021), en bovendien moet ook rekening worden gehouden met 4,3 miljoen Oekraïners die in de EU tijdelijke bescherming zoeken. De Moor wijst erop dat in landen als Oostenrijk, Nederland en België de druk meer dan proportioneel toeneemt.

Zo is bijna 50 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, al elders in de EU geregistreerd. De staatssecretaris blijft daarom inzetten op een betere werking van het Dublinsysteem om tot een "meer evenwichtige en eerlijke verdeling" te komen. Het dossier komt eind deze week ter sprake op de Europese ministerraad in Luxemburg. Ook heeft de Moor een bilaterale ontmoeting gepland met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni