Stad Brussel presenteert begroting in evenwicht en investeert fors in scholen

© PhotoNews

Burgemeester Philippe Close (PS) en schepen Benoit Hellings (Ecolo-Groen) hebben vrijdag de begroting 2020 van de meerderheid PS-One.Brussels-Ecolo-Groen-DéFI van de stad Brussel voorgesteld. Het is een begroting in evenwicht met een positieve balans van 95.667,13 euro. In de buitengewone begroting gaat er meer dan 50 miljoen euro naar investeringen in nieuwe schoolplaatsen.

De begroting in evenwicht van Brussel-stad presenteert zich met 852.640.229,70 euro aan uitgaven aan de ene kant en 852.735.896,83 euro aan inkomsten aan de andere kant. In totaal stijgen de begrote uitgaven in 2020 met 2,3 procent ten opzichte van de begroting van 2019.

Net zoals in de voorgaande jaren, omvatten de uitgaven voor personeel net niet de helft van het budget, ofwel meer dan 400 miljoen euro. "De begroting 2020 voorziet een uitbreiding van het personeelsbe­stand van verschillende diensten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van onze burgers. De Stad Brussel is met meer dan 9.000 werknemers de tweede grootste werkgever van het Brussels Gewest", verduidelijkt burgemeester Close.

Binnen de overdrachtsuitgaven krijgen de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene (118 miljoen euro) en het OCMW (76 miljoen euro) de belangrijkste toelagen. Een belangrijk deel van de uitgaven gaat ook naar de digitalisering van de diensten van de stad met het oog op de verhuis naar het nieuwe administratieve gebouw Brucity. Het parkeerbeleid wordt verder gemoderniseerd met een uitbreiding van de scan-cars.

'Geen nieuwe belasting'

Wat betreft de begrote inkomsten blijven de fiscale ontvangsten de belangrijkste financieringsbronnen. De aanvullende belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting en verkeersbelasting) en de gemeentebelastingen zijn respectievelijk goed voor 253 en 67 miljoen euro aan inkomsten. De speciale federale dotatie bedraagt dan weer bijna 120 miljoen euro.

"De begroting 2020 bevat geen enkele nieuwe belasting", benadrukt Close. "Maar voor bepaalde administratieve boetes worden de tarieven verhoogd, zoals voor inciviek gedrag op het gebied van openbare netheid".

Investeringen

Geïnvesteerd wordt er natuurlijk ook. Er is voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro uitgaven geboekt in de buitengewone begroting. Liefst een kwart daarvan, goed voor ruim 58 miljoen euro, wordt uitgetrokken voor de opvang van 0 tot 18-jarigen. De stad Brussel maakt van kinderopvang, middelen voor scholen en het bouwen van nieuwe scholen een absolute prioriteit.

De buitengewone begroting moet op die manier een antwoord bieden op de maatschappelijke- en klimaatuitdagingen waar de hoofdstad voor staat. Klimaat en duurzaamheid worden op verschillende manier aangepakt.

Er is het "Ramenplan", het energie-efficiënt maken van gebouwen door een verhoging van het aantal isolatiewerken en de productie van groene energie via de aanleg van zonnepanelen. Tegelijkertijd gaat de stad Brussel voor veiligere straten en schone lucht via het eerder aangekondigde "Fietsactieplan".

De meerderheid wil tenslotte stappen blijven zetten in de participatie van de Brusselaars. In 2020 worden er zo nog drie wijkraden opgericht. De eerste wijkraad zal een budget van liefst één miljoen euro toegewezen krijgen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?