Stadsbestuur verwerpt alle verdenkingen rond vzw Gial

De gemeenteraad stond helemaal in het teken van de hetze rond de vzw Gial.

Schepenen Lalieux en Ouriaghli (PS) hebben op de gemeenteraad getracht alle verdenking rond de vzw Gial af te schudden. “Er is geen sprake van een nieuw schandaal”, was de rode draad in de lange uiteenzettingen. Het stadsbestuur kan de audit evenwel om juridische redenen niet vrijgeven, maar zal wel de raad van bestuur van de vzw openstellen voor de gemeenteraadsleden.

Na de benoeming van de nieuwe schepen Clémentine Barzin (MR), stond de gemeenteraad volledig in het teken van de vzw Gial. Eerst stelden twee directieleden van de vzw de werking van het informaticacentrum van de stad voor aan de gemeenteraad en aan de verzamelde pers. “Als de verantwoordelijke politici in het oog van de storm staan, moeten de personeelsleden hun promo komen doen, terwijl de medewerkers hier helemaal niet ter discussie staan”, kloeg gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen) al vroeg aan.

Het was het startschot voor een spervuur aan vragen voor schepenen Karine Lalieux en Mohamed Ouriaghli, de twee PS-schepenen die achtereenvolgens het voorzitterschap van de vzw Gial uitoefenden. N-VA stond alleen met de vraag tot het ontslag van schepen Karine Lalieux, maar de onvrede over het vermeende gebrek aan transparantie en de hoge vergoedingen voor onder meer de ‘consultant’-directeur die 1.000 euro per dag verdiende, was wel te horen op alle oppositiebanken.

'Pas eind 2017 probleem opgedoken'

Als antwoord op alle vragen begon schepen Karine Lalieux, die de vzw Gial van 2006 tot 2012 voorzat, een uitgebreide uiteenzetting. Volgens haar is het contract van de consultant-directeur onder haar voorzitterschap regelmatig herbekeken en juridisch getoetst, maar is er pas een probleem opgedoken bij de audit eind 2017. De directeur in kwestie oefende ook een bijzonder gespecialiseerde functie uit waarvoor geen andere kandidaten werden gevonden, waardoor ook zijn loon zo hoog was.

De enige fout die de schepen erkende, is dat het contract in 2008 met onbepaalde duur verlengd werd. “Maar er waren geen vervangers, niemand met dat specifiek strategisch profiel die in loondienst kon treden. Dat was de realiteit waarmee Gial geconfronteerd werd”, aldus Lalieux, die ook benadrukte dat er in de raad van bestuur noch de competentie noch het contract van de directeur in kwestie in twijfel werd getrokken en dat alles altijd in volledige transparantie gebeurde. Onder het voorzitterschap van Lalieux werd ook het aantal zelfstandigencontracten afgebouwd van 12 naar 3. “Een werk dat werd voortgezet door mijn opvolger Mohamed Ouriaghli.”

‘Woordvoerder Mayeur werd betaald door Stad’

En dus betreurt ook huidig voorzitter Mohamed Ouriaghli (PS) de beschuldigingen aan het adres van het schepencollege. De schepen herhaalde dat hij het contract met de consultant-directeur onmiddellijk heeft stopgezet toen uit de audit bleek dat die mogelijk niet wettelijk was. Ouriaghli erkende dat de woordvoerder van voormalig burgemeester Yvan Mayeur (PS) niet bij de Stad maar wel bij Gial werd aangeworven, maar benadrukte dat zijn lonen wel degelijk doorgefactureerd werden naar de Stad.

De schepen werd door de oppositie ook ondervraagd over een reis naar het Amerikaanse Silicon Valley in oktober 2016, die betaald werd door Proximus. Proximus zou op dat moment een van de kandidaten geweest zijn om een overheidsopdracht van Gial binnen te halen. Maar Ouriaghli verzekerde dat op het moment van de reis de opdracht al was binnengehaald door een andere leverancier, en dat het om een informatieve missie ging in aanwezigheid van 25 vertegenwoordigers, waaronder ook van andere publieke instellingen.

Oppositie krijgt toegang tot raad van bestuur

Op de vraag van de oppositie om de audit vrij te geven, kon het stadsbestuur evenwel niet ingaan. “Daarvoor is een akkoord van de raad van bestuur van de vzw Gial nodig. Ik mag, zelfs als voorzitter, niet zomaar beslissen om die documenten vrij te geven.” Dat beaamde ook burgemeester Philippe Close, die daarom voorstelde om een gemeenteraadslid van elke partij tijdelijk tot bestuurslid te benoemen en zo inzage te geven in de documenten. Daar leek de oppositie na lang debatteren uiteindelijk ook mee akkoord te gaan, al moet de procedure nog geformaliseerd worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?