20231016 1862 Sven Gatz Begroting

| Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën en Begroting.

Sven Gatz: '166 miljoen aan voorziene budgetten in begroting 2023 niet gebruikt'

© Belga
23/10/2023

Voorlopig zijn 166 miljoen euro van de voorziene budgetten van het Brussels Gewest voor 2023 nog niet benut. Dat heeft Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) maandagnamiddag geantwoord in de commissie Financiën op een interpellatie van Cieltje Van Achter (N-VA). Aan de kant van de inkomsten kreeg het Gewest door de lage inflatie 60 miljoen aan dotaties minder dan voorzien.

De grootste onderbenutting van provisies - de voorziene budgetten in de begroting die niet werden gebruikt - zit in de post 'externe energie'. Bedrijven en particulieren vroegen bijvoorbeeld 85 miljoen euro steun minder dan voorzien. Ook voor de interne energiemaatregelen - voornamelijk voor de MIVB en Net Brussel - bleef 35 miljoen euro onderbenut en voor de indexering van de lonen 34 miljoen.

Wat de strategische investeringen betreft, werd door vertragingen 15 miljoen euro niet uitgegeven in de renovatie van tunnels (Wet en Beliard), voor de bouw van metro 3 (de uitbreiding van Noord naar Bordet) 47 miljoen en in het tramaanbod 22 miljoen. Deze budgettaire marge werd gebruikt voor de aankoop van een terrein voor tram- en busdepots voor 58 miljoen euro, verklaarde minister Gatz nog. Het gaat om een groot terrein op het Klein Eilandje in Anderlecht, wat het voordeel heeft dat er niet ondergronds gebouwd moet worden, gaf hij nog mee.

60 miljoen minder schenkingen

Wat de ontvangsten betreft, liggen de dotaties 60 miljoen euro lager door de lage inflatie. De gewestelijke personenbelastingen leverden dan weer 15 miljoen meer op dan verwacht. Voorts is nog een bijkomende federale dotatie van 26 miljoen euro voor de opvang van migranten. De begrotingsminister voegde eraan toe dat door de afkoelende vastgoedmarkt de inning van de registratierechten momenteel 15 procent lager liggen dan verwacht.

Minister Gatz gaf nog aan dat er in april een interne begrotingscontrole heeft plaatsgevonden en in augustus een administratieve controle met het oog op de bijeenkomst met kredietbeoordelaar S&P en de opmaak van de begroting 2024. Een politieke begrotingscontrole kwam er niet wegens een aantal onzekere macro-economische parameters.

Cieltje Van Achter bleef echter bij de minister aandringen op "een democratisch open debat over de begroting 2023."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni