Sven Gatz voorstander hervorming schoolvakanties

© PhotoNews
| Sven Gatz (Open VLD)

VGC-collegelid voor onderwijs Sven Gatz (Open VLD) toont zich een voorstander van een hervorming van de schoolvakanties zoals de Franse gemeenschap die wil invoeren in 2022-2023. Dat blijkt vrijdag uit een antwoord op een vraag van Groen-parlementslid Arnaud Verstraete. "Over het nut van deze hervorming zijn onderwijsexperts het eens."

Recent besloot de Franse Gemeenschapsregering om de schoolvakanties te hervormen. Leerlingen in het Franstalig onderwijs krijgen vanaf 2022 een kortere zomervakantie en een langere herfst- en krokusvakantie.

Extra opvang zoeken

Dat stelt Brusselse gezinnen met kinderen in beide onderwijssystemen voor een uitdaging, kaartte Arnaud Verstraete (Groen) vrijdagochtend aan tijdens de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. "Ouders zullen bijvoorbeeld voor het ene kind extra opvang moeten voorzien tijdens de herfstvakantie en voor het andere kind extra opvang tijdens de zomervakantie."

Collegelid Gatz gaf tijdens de Raad aan dat de beslissing om het schoolritme, en dus de vakantieregeling, te wijzigen, een decretale bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap is. "Wij kunnen als VGC, met ons flankerend onderwijsbeleid, geen wijzigingen aanbrengen voor wat de vakantieregeling van de Nederlandstalige scholen in Brussel betreft. Ze vallen op dat vlak onder de regelgeving die van toepassing is in Vlaanderen."

Toch toonde Gatz zich een voorstander van een hervorming. "Ik ben voorstander van een hervorming omwille van twee elementen," vertelt hij bij BRUZZ. "Ten eerste zijn onderwijsexperts het over het nut van deze hervorming met elkaar eens. Een te lange onderbreking in de zomervakantie heeft een impact op de meest kwetsbare kinderen. Dat gegeven staat algemeen gekend onder 'summer learning loss'."

"Daarnaast is het vanuit Brussels perspectief en vanuit een praktisch oogpunt ook logisch omdat de Franse Gemeenschap het systeem al invoert. Ik zou het met andere woorden dus goed vinden als men het proces ook in Vlaanderen in gang zou zetten."

Overleg

Gatz geeft aan dat er op Brussels niveau reeds overleg werd gepleegd om de aandacht van de hervorming op Brusselse gezinnen van wie de kinderen in beide onderwijssystemen zitten, onder de aandacht te brengen. "Mijn kabinet drong daarbij aan om over deze aangelegenheid te onderhandelen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Voorlopig hebben we nog geen contact met hem gehad."

"De Franse en Vlaamse Gemeenschap overleggen op regelmatige tijdstippen. Beide gemeenschappen zijn hier aan zet en dienen gezamenlijk tot een vergelijk te komen, waarin rekening wordt gehouden met de Brusselse context," aldus Gatz. "Binnenkort zullen we de cijfers verzamelen van het percentage gezinnen van wie de kinderen in beide schoolsystemen zitten."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?