'Terugkeerbeleid is voorbeeld voor andere landen'

© Manos Simonedes
| Afgewezen asielzoekers verblijven in het gesloten centrum 127bis voordat ze gerepatriëerd worden (archiefbeeld)

Het terugkeerbeleid in ons land is "een voorbeeld voor andere landen". Dat zei Marc Bossuyt, de voorzitter van de commissie die het terugkeerbeleid in ons land evalueert bij de voorstelling van het interim-verslag van zijn commissie. De commissie ziet ook geen graten in de opsluiting van gezinnen.

Na de Soedan-crisis - die ontstond na verhalen over folteringen van Soedanezen die door ons land waren gerepatrieerd - besliste de federale regering om een commissie in het leven te roepen die twee jaar lang het terugkeerbeleid - zowel vrijwillige als gedwongen terukeer - onder de loep zou nemen.

De commissie meent dat de regeling rond de woonstbetredingen nodig is. "Er is nood aan procedurele waarborgen opdat de woning op een juridisch sluitende manier zou kunnen worden betreden en om de politiediensten toe te laten om in de woning te zoeken naar identiteitsdocumenten of naar elementen waaruit de identiteit kan worden afgeleid. Dit maakt kortere vasthoudingstermijnen en meer repatriëringen mogelijk", luidt het.

Een verbod op het opsluiten van gezinnen met kinderen kan volgens de commissie niet. "Een dergelijk verbod zou de boodschap geven dat eenieder die illegaal in België verblijft, niet tegen zijn of haar wil zou kunnen worden verwijderd van het grondgebied indien hij of zij is vergezeld door een kind. Een dergelijke boodschap lijkt moeilijk te verenigen met een verantwoord migratiebeleid".

'Overheid evalueert overheid'

De commissie wordt voorgezeten door Marc Bossuyt, gewezen Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen en voormalig rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Topmensen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS en van de politie maken deel uit van de commmissie.

Amnesty International Vlaanderen heeft vragen bij de samenstelling van die commissie. "Simpel gesteld evalueert de overheid hier de overheid. Erg onpartijdig kan je dit niet noemen," zegt directeur Wies De Graeve.

"De antwoorden zullen de ngo's misschien niet altijd blij maken, maar ik denk dat we in België op veel punten verder staan dan de meeste landen", stelt Bossuyt in De Morgen. Het interimrapport van de commissie moet de dialoog over het thema bevorderen en zorgen voor meer transparantie. "Bij de oprichting van de commissie werd nog beweerd dat het terugkeerbeleid 'in talrijke duistere en hardnekkige nevelen is gehuld", zegt Bossuyt.

'Morele superioriteit'

"Al te vaak wordt maar één kant het verhaal verteld, zonder zich de moeite te getroosten zich in te lichten over de andere kant van het verhaal door navraag te doen bij de verantwoordelijke diensten naar de redenen waarop de genomen beslissing steunt", aldus Bossuyt.

"Al te vaak wordt een beroep gedaan op een morele superioriteit die zich zou onderscheiden van de onmenselijkheid die kenmerkend zou zijn voor beleidsverantwoordelijken. Velen die verklaren geen voorstander te zijn van een opengrenzen-beleid bestrijden niettemin alle maatregelen die een dergelijk beleid proberen tegen te gaan."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?