Het Brussels parlement

| Het halfrond van het Brussels parlement (archiefbeeld)

Veel kritiek oppositie op energie-ordonnantie: 'Zal geen nieuwe leveranciers lokken'

Sara De Sloover
© BRUZZ
11/03/2022

In de plenaire vergadering van het Brussels parlement is vrijdag lang gedebatteerd over de nieuwe energieordonnantie, die parlementslid Christophe De Beuckelaer (CDH) "de belangrijkste van deze hele legislatuur" noemde. De oppositie is er niet van overtuigd dat de nieuwe regeling extra leveranciers gaat aantrekken. Uit het debat blijkt dat de financiële gevolgen voor de Brusselaar van de invoering van het statuut 'beschermde klant' bij Sibelga niet zijn nagerekend door energieregulator Brugel.

Met de nieuwe energieordonnantie - een document van 400 pagina's, dat in een paar dagen door het parlement is gesluisd - wil de regering zowel nieuwe energieleveranciers aantrekken als klanten beschermen, en de Brusselse energietransitie naar hernieuwbare bronnen ondersteunen. Dat laatste gebeurt door energiegemeenschappen mogelijk te maken. Die hadden eigenlijk vorig jaar al ingevoerd moeten worden, binnen het kader van de omzetting van een EU-richtlijn daarover.

Over de invoering van de energiegemeenschap zijn meerderheid en oppositie tevreden. Een proefproject in een sociaal woonblok in Sint-Gillis leverde voor de deelnemers blijkbaar een gemiddelde prijs op die 30 procent lager ligt dan het huidige sociale tarief.

Onvrede over vrederechter

Maar over het eerste deel van de ordonnantie was veel minder eensgezindheid. Vooral het feit dat leveranciers nog steeds een procedure voor de vrederechter moeten doorlopen om leveringen aan wanbetalers te stoppen, is MR, CDH en N-VA een doorn in het oog.

Die procedure kan zeer lang duren en al die tijd moet de leverancier blijven leveren aan klanten die uiteindelijk in 80 procent van de gevallen niet opdagen op de zitting van de vrederechter, zei parlementslid Viviane Teitelbaum (MR). "In 90 procent van de gevallen besluit de vrederechter dan om de leveringen stop te zetten. Dit is geen bescherming maar een sanctie, het helpt de armen niet. De vrederechters zijn zelf vragende partij om dit systeem te hervormen. "

Zij pleit voor de installatie van een bemiddelingsprocedure zoals die ook in de andere gewesten bestaat, en die veel sneller zou werken.

Cieltje Van Achter (N-VA) noemde de "linkse overbescherming" van de klanten iets waar "alle Brusselaars uiteindelijk slechter van worden". "De leveranciers worden niet betaald maar moeten wel hun heffingen aan Sibelga blijven betalen, en de schulden van de burgers lopen op. Dit is nefast voor iedereen. De vraag was juist om daar iets aan te doen. De federatie van energieleveranciers Febeg heeft maandag al laten weten dat uw ordonnantie geen zoden aan de dijk zet."

Teitelbaum en Christophe De Beuckelaer (CDH) verwezen naar het advies van energieregulator Brugel over de nieuwe ordonnantie, die zich op basis daarvan "sceptisch" noemde over een mogelijke terugkeer of komst van nieuwe leveranciers.

"De financiële impact voor de belastingbetaler van het nieuwe statuut van 'beschermde klant' bij Sibelga heeft Brugel niet bestudeerd. De kosten voor de gemeenschap zullen door de enorme prijsstijgingen ook veel hoger uitvallen"

Pascal Misselyn, woordvoerder energieregulator Brugel

Dat wanbetalers met schulden na weigering door twee leveranciers voortaan het statuut van 'beschermde klant' bij netbeheerder Sibelga mogen aanvragen, doet bij Van Achter ook vragen rijzen over de kostprijs van die nieuwe maatregel. "Wat is de kostprijs van dit systeem en wat zal er worden doorgerekend aan de Brusselaar?"

Minister Maron antwoordde niet rechtstreeks op die vragen, maar zei in zijn antwoorden later wel dat energieregulator Brugel zich sceptisch had getoond gebaseerd op een oude versie van de ordonnantie.

'Kosten nu al veel hoger'

"Dat klopt inderdaad", zegt Brugel-woordvoerder Pascal Misselyn aan BRUZZ. "Het statuut van 'beschermde klant' bij Sibelga maakte nog geen deel uit van het ontwerp van ordonnantie toen we dat analyseerden. Sinds onze analyse zes of negen maanden geleden zijn de energieprijzen ook enorm gestegen. Als we de financiële impact toen bestudeerd hadden, zou dat nu opnieuw moeten gebeuren. Want de kosten voor de gemeenschap zullen nu veel hoger uitvallen dan toen, gezien de enorme stijging van de energieprijzen."

Maron zei in het parlement dat een vierde leverancier intussen al heeft toegezegd naar Brussel te zullen komen.

Dat vermogensbegrenzers, die volgens experts duur en ineffectief zijn, worden afgeschaft, kreeg wel bijval van alle banken. Maar MR en CDH hadden graag een andere maatregel in de plaats gezien, zoals de budgetmeters die al in Vlaanderen en Wallonië bestaan.

De PVDA/PTB noemt de nieuwe ordonnantie niet ver genoeg gaan. Zij wil de regionale heffingen op energierekeningen afgeschaft zien, en een verlaging van de btw op elektriciteit en gas, een vraag waarvoor ze eerder een betoging met 6.000 deelnemers wist op de been te brengen.

Geen impact op prijs door duopolie

Voor MR, CDH en N-VA is het huidige gebrek aan concurrentie van voldoende energieleveranciers een van de redenen voor de hoge prijzen in Brussel. Pascal Misselyn van regulator Brugel ontkent dat. "De gevolgen van de energiecrisis zijn overal dezelfde. Er zijn momenteel geen significante prijsverschillen met Vlaanderen of Wallonië. Ook met meer leveranciers zouden de prijzen net zo hoog zijn."

Als Brugel vorig jaar de alarmbel luidde over het gebrek aan concurrentie op de markt, gebeurde dat voor de enorme prijsstijgingen. "De kleintjes op de markt dagen de grotere spelers normaal uit met interessante aanbiedingen voor de klanten. Het is voor de Brusselaar van belang dat zij er opnieuw zijn, eenmaal de energiecrisis voorbij is."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Economie , Cieltje Van Achter , Alain Maron , Jan Busselen , Viviane Teitelbaum , Christophe De Beuckelaer , Brugel , energieprijzen , Brusselse energiemarkt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni