Bernard Clerfayt (DéFI), minister van Werk in de Brusselse regering Bernard Clerfayt (DéFI), minister van Werk in de Brusselse regering

| Bernard Clerfayt (DéFI), minister van Werk in de Brusselse regering.

10.000 Brusselse werkzoekenden kregen vorig jaar een opleidingsvergoeding

Catalina Rodriguez
© BRUZZ
03/04/2023

Het volgen van een opleiding kan de kansen op het vinden van een baan aanzienlijk vergroten, zo blijkt uit een onderzoek van Bruxelles Formation. Het Brussels Gewest speelt hierop in door werkzoekenden een opleidingsvergoeding aan te bieden. In 2022 hebben ruim 10.000 werkzoekenden gebruikgemaakt van deze toelage, wat in totaal neerkomt op bijna 7 miljoen euro.

In het Brussels Gewest hebben werkzoekenden die een opleiding volgen recht op een opleidingsvergoeding. In totaal heeft het Brussels Gewest in 2022 een bedrag van 6.939.651 euro besteed aan 9.957 werkzoekenden. De vergoeding werd vorig jaar opgetrokken naar 2 euro per uur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen het nog op 1 euro per uur stond.

Uit een onderzoek van Bruxelles Formation, de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleiding in Brussel, blijkt dat het volgen van een opleiding loont. Twee jaar na de start van een opleiding heeft maar liefst 71 procent van de werkzoekenden die een opleiding heeft gevolgd, de werkloosheid achter zich gelaten en werk gevonden. Dit tegenover 54 procent zonder beroepsopleiding.

In 2022 waren de meest gevolgde opleidingen onder de ontvangers van de vergoeding management en administratie, gevolgd door informatica, ICT en digitale economie. Op de derde plaats kwamen maatschappelijk welzijn, gezondheid en lichaamsverzorging.

Onmiddellijke tewerkstelling

Uit de cijfers blijkt ook dat 87 procent van de cursisten de opleiding volledig heeft afgerond, terwijl 11 procent deze niet heeft afgemaakt en 2,1 procent de opleiding onderbrak voor onmiddellijke tewerkstelling.

Bernard Clerfayt (DéFI), Brusselse minister van Werk, juicht het initiatief toe. “De opleidingsvergoeding is een echte stimulans die werkzoekenden in staat stelt snel terug te keren naar de arbeidsmarkt.“

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni