20180330 ZOOM Kinderbijslag BRUZZ ACTUA 1610

| In Vlaanderen ligt de coronapremie voor de kinderbijslag met 120 euro 20 euro hoger dan in Brussel. Maar er wordt voor de verdeling ervan wel enkel gekeken naar het inkomensverlies door de coronacrisis in plaats van een algemene ondergrens voor het inkomen.

105.000 Brusselse gezinnen zien kinderbijslag stijgen met coronapremie

Godfried Roelant
© BRUZZ
08/07/2020

De Brusselse regering maakt 20 miljoen euro vrij om de kinderbijslag voor de armste gezinnen eenmalig te verhogen met 100 euro per kind. Dat moet 105.000 gezinnen met een bruto jaarinkomen dat lager ligt dan 45.000 euro bruto helpen om de moeilijke periode door de coronacrisis te overbruggen. "Dit is een goed initiatief, al zal alleen het optrekken van het minimuminkomen naar minstens 60 procent van de mediaan mensen echt uit de armoede halen," zegt David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede.

De Brusselse regering kondigde dinsdag aan dat het na eerdere doorgevoerde relancemaatregelen, nog eens 120 miljoen euro extra vrijmaakt om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te counteren.

Een deel van dat bedrag is bestemd voor een eenmalige verhoging van de kinderbijslag voor de armste gezinnen. Het gaat om zo’n 105.000 families waarvan het bruto jaarinkomen in totaal lager ligt dan 45.000 euro.

Volgens het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn komt dat neer op 70 procent van alle huishoudens. Zij krijgen per kind elk een extra premie van 100 euro die automatisch op hun rekening zal worden gestort.

‘Goed dat er gekeken is naar inkomensgrens’

Het gebruik van de kinderbijslag als instrument om de armste families een duwtje in de rug te geven, wordt door de armoede-organisaties op applaus onthaald. Vooral het hanteren van de inkomensgrens als indicator voor het verlenen van de premie is volgens Welzijnszorg een slimme zet.

"In Vlaanderen wordt er gekeken naar het inkomensverlies door de coronacrisis. In Brussel is dat niet het geval en profiteert iedereen die daar nood aan heeft mee van deze steunmaatregel"

Annabel Cardoen, Welzijnszorg

“In Vlaanderen wordt er gekeken naar het inkomensverlies door de coronacrisis. Daarmee dreigen de mensen die geen inkomensverlies leden, maar wel onder de grens van 45.000 euro zitten uit de boot te vallen. In Brussel is dat niet het geval en profiteert iedereen die daar nood aan heeft mee van deze steunmaatregel. De premie ligt daar met 120 euro wel een beetje hoger,” zegt woordvoerster Annabel Cardoen.

‘Minimuminkomen optrekken tot 60 procent van de mediaan’

Uit de statistieken van het Observatorium blijkt dat vooral eenoudergezinnen zwaar getroffen worden door de crisis. Vanuit het federale gezondheidsinstituut Sciensano kwam de instantie te weten dat 16 procent onder hen de rekeningen voor gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen niet tijdig kon betalen.

16 procent van de eenoudergezinnen kon tijdens de coronacrisis de rekeningen voor gas, water en andere nutsvoozieningen niet betalen.

Voor 15 procent was ook een bezoek aan de huisdokter of andere medische zorgen onbetaalbaar geworden. Dat percentage ligt maar liefst zeven maal hoger dan bij huishoudens met tweeverdieners.

Het Netwerk tegen Armoede, een koepel van 59 verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen armoede, vindt die bevindingen zorgwekkend. “Het is duidelijk dat bij heel wat mensen het water de afgelopen maanden snel aan de lippen stond. Daar een mouw proberen aan te passen met tijdelijke ingrepen is zonder meer goed. Alle hulp is welkom, maar enkel structurele aanpassingen kunnen mensen echt uit de armoede halen,” legt coördinator David de Vaal uit.

En daarvoor denkt de Vaal aan het optrekken van het minimuminkomen. “Dat moet verhoogd worden naar een bedrag dat op zijn minst rond 60 procent van de mediaan ligt. Samen met het bijbouwen van sociale woningen en het optimaliseren van de woonomstandigheden zijn dat nog twee werkpunten voor de toekomst.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , kinderbijslag , coronapremie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni