Spelende kinderen

Strengere voorwaarden voor sociale toeslag kinderbijslag vanaf november

CD
© BRUZZ
16/06/2023

Vanaf november 2023 verandert de kinderbijslagregeling in Brussel. Er komt een extra voorwaarde om een sociale toeslag te ontvangen. Als het totale kadastraal inkomen meer dan 2.000 euro bedraagt, verlies je het recht op een sociale toeslag. Dat meldt Iriscare, de organisatie die verantwoordelijk is voor gezinsuitkeringen in het Brussels gewest.

Het totale kadastraal inkomen omvat alle kadastrale inkomens van gebouwde onroerende goederen (huizen en appartementen) die eigendom zijn van of in vruchtgebruik zijn door de leden van het gezin. Die bijkomende voorwaarde moet ervoor zorgen dat de toekenning van sociale toeslagen beter gericht wordt op de gezinnen die ze het meest nodig hebben.

De maatregel zal geen invloed hebben op de basiskinderbijslag, maar alleen op de sociale toeslagen. Sommige gezinnen hebben recht op die toeslagen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag wordt bepaald op basis van het belastbare jaarinkomen van het gezin, de leeftijd van de kinderen en de gezinsgrootte. De voorwaarde van het kadastraal inkomen wordt dus toegevoegd aan deze huidige voorwaarden.

De maatregel zal vanaf november worden toegepast en gevolgen hebben vanaf de uitbetaling in december.

Volgens Iriscare zal de maatregel een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer 12 miljoen euro.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni