Nieuwe erkenningsnormen voor ouderenzorg goedgekeurd

© BRUZZ
29/02/2024

1 september treden de nieuwe erkenningsnormen voor ouderenvoorzieningen in Brussel in werking. Dat besluit werd 18 januari goedgekeurd. Doel is om de levens-en zorgkwaliteit van ouderen in rust- en verzorgingstehuizen te verbeteren.

Na een lang overlegproces tussen de betrokken instanties, werd 18 januari een nieuw besluit goedgekeurd door het Verenigd College, het uitvoerend orgaan van de GGC, omtrent de erkenningsnormen voor ouderenvoorzieningen. Dat maakt deel uit van een meer algemene hervorming van de ouderensector.

Het nieuwe besluit richt zich voornamelijk op de verbetering van de levens-en zorgkwaliteit van ouderen in rust- en verzorgingstehuizen. Twee doelstellingen worden daaraan gekoppeld.

Zo is het de bedoeling om instellingen waar de focus op zorg ligt, te veranderen in woonplaatsen waar de ouderen centraal staan en langdurige zorg wordt aangeboden. Bevordering van de particratie en keuzevrijheid, en stimulatie van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bewoners, vormen daarbij belangrijke punten.

Cultuurverandering

De nieuwe normen moeten voorts van de tehuizen zinvolle en aantrekkelijke werkplekken maken voor het personeel. Dat kan onder andere door meer in te zetten op hun opleiding, hen meer te betrekken bij beslissingen en meer overleg en samenhang te creëren tussen personeel en bewoners.

Op die manier wil Iriscare - de Brusselse instelling voor sociale bescherming - een cultuurverandering binnen de sector teweegbrengen, op vlak van opvang, ondersteuning, en zorg voor het welzijn van ouderen. 1 september treedt het besluit in werking. Er zal nog een reeks hulpmiddelen ter beschikking gesteld om rust-en zorgtehuizen te begeleiden doorheen de nieuwe normen, zoals webinars en een vademecum.

Ook het platform 'It takes a village', ondersteund door Iriscare, begeleidt de tehuizen doorheen de transitie. De instellingen kunnen er zich op inschrijven voor onder meer coachingsessies, opleidingen en intervisies. Het programma wordt financieel ondersteund door Iriscare en is gratis voor de rust- en verzorgingstehuizen. 1 april wordt het platform beschikbaar gesteld.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni