| Bewoners van het OCMW-rusthuis in Jette (archieffoto).

Iriscare verdedigt hervorming van regionale rusthuissector tegen privéspelers

© Belga
16/08/2023

Iriscare, de Brusselse instelling voor sociale bescherming, wijst nogmaals op de noodzaak van een hervorming van de rusthuissector in het gewest. Iriscare zegt dat de vooropgestelde hervorming uit de ordonnantie van 2022 "het doel heeft om het welzijn van zowel de bewoners als de professionals die in de rusthuizen werken, te verbeteren". Commerciële spelers uit de sector vrezen in hun portemonnee geraakt te worden en vechten de hervorming aan.

In 2022 werd voor het eerst sinds 2008 de ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen hervormd. Dit onder impuls van Brussels Minister van Welzijn Alain Maron (Ecolo). In de ordonnantie werd onder andere gewag gemaakt van het recupereren van niet-bezette bedden in de Brusselse rusthuissector. Van de 15.266 erkende bedden waren er in 2021 slechts 11.400 bezet, een aandeel dat verder zou blijven dalen.

De recuperatie van deze erkende, doch niet-bezette bedden in de Brusselse rusthuissector moet resulteren in het uitwerken van projecten die beter aansluiten bij de behoeften van de zorgbehoevende bejaarden. De recuperatie van een niet-bezet bed moet op die manier meer ruimte maken om bijvoorbeeld meer zorgverlenend personeel aan te nemen in een rusthuis, aldus Iriscare.

De ordonnantie uit 2022 voorziet in een mechanisme waardoor de helft van de structureel onbezette bedden gerecupereerd kan worden. Maximaal vijf procent van de bedden van een zorginstelling mogen leeg blijven. De doelstelling van de hervorming is om het aantal erkende bedden terug te brengen tot 12.000, waarbij hoogstens de helft hiervan in handen van de commerciële sector mag zijn.

Vrees voor omgekeerd effect

De hervorming heeft dan ook kwaad bloed gezet bij de commerciële woonzorgcentra in het Brusselse, goed voor 62 procent van de erkende bedden. De Belgische zorgvastgoedreuzen Aedifica, Cofinimmo en Care Property Invest besloten daarom eind juli de ordonnantie bij het Grondwettelijk Hof aan te vechten. Aan De Tijd liet Barteld Schutyser van het advocatenkantoor Eubelius verstaan dat er gevreesd moet worden voor een omgekeerd effect. Hij duidt erop dat "de Brusselse zorgsector zelf de capaciteit niet kan creëeren om de vergrijzing tegen te gaan".

Iriscare duidt echter nogmaals op de noodzakelijkheid van de hervorming. "Voor Iriscare is het belangrijk om het bestaande aanbod af te stemmen op de behoeften van de Brusselaars, en om te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening en het welzijn van het personeel en de bewoners".

Volgens Iriscare is "die herijking bedoeld om de Brusselse ouderen meer keuzevrijheid te bieden op het vlak van het type instelling waarin ze willen verblijven".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , iriscare

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni