Aantal bedelaars in MIVB-stations stijgt met 171 procent

Daklozentelling 2020 11 Daklozentelling 2020 11
© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ
| Een dakloze in premetrostation Beurs (archiefbeeld)
© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ
| Een dakloze in premetrostation Beurs (archiefbeeld)

Terwijl het aantal muzikanten afneemt en het aantal drugsverslaafden in MIVB-stations gelijk blijft, stijgt het aantal bedelaars explosief: van 168 in 2020 naar 456 in 2021. Ook bij de veel grotere groep daklozen is er een stijging van 53 procent het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), die in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement inging op vragen van onder meer Aurélie Czekalski (MR) en Cieltje Van Achter (N-VA). Het gaat telkens om de periode januari tot en met oktober.

De daklozen vormen de grootste groep in de metrostations. Van 2029 getelde daklozen in 2019 ging het naar 2361 daklozen in 2020 en 3601 in 2021, een stijging met 53 procent voor dat laatste jaar alleen.

Het aantal drugsverslaafden bleef min of meer gelijk, en schommelt rond de 700. Het aantal muzikanten, de kleinste groep, daalde dan weer van 50 in 2019 naar 34 in 2020 en 23 in 2021. Een daling van 32 procent.

De grootste stijging is voor de groep bedelaars. In 2019 werden er nog 291 bedelaars getel, in 2020 daalde dat aantal tot 168, maar in 2021 was er weer een stijging met maar liefst 171 procent, naar 456.

Het gaat hierbij steeds om observaties op het terrein. Daarnaast ontvangt vervoersmaatschappij MIVB nog meldingen en klachten van passagiers.

Training

De MIVB werkt op verschillende manieren rond deze problematieken. Zo werkt ze samen met de politiediensten en verschillende verenigingen die hen bijstaan. "Tussen november 2016 en november 2020 had de MIVB een raamcontract met vzw Dune en vzw Transit, die vormingen gaven aan de MIVB-agenten," zegt Van den Brandt.

Door de coronacrisis waren die vormingen tot eind vorig opgeschort. Een nieuwe oproep werd gelanceerd. "Normaal gezien moeten die vormingen in de loop van het eerste trimester van 2022 weer van start gaan," aldus Van den Brandt.

Dak- of thuislozen die instemmen met het voorstel van veiligheidsagenten om doorverwezen te worden, kunnen naar daklozenorganisatie Samusocial of naar Centre Ariane om daar tijdelijk onderdak te vragen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?