Pepijn Kennis (Agora) bij de eedaflegging van de nieuwe Brusselse parlementsleden op 11 juni 2019

| Pepijn Kennis (Agora)

Agora, N-VA en PVDA willen onderzoekscommissie over huurtoelage-fiasco

© Belga
23/05/2022
Updated: 27/05/2022 09.03u

Burgerbeweging en oppositiepartij Agora vraagt een onderzoekscommissie naar de foutlopende betalingen van de huurtoelagen door het Brussels gewest. Parlementslid Pepijn Kennis: "De staatssecretaris weigert te antwoorden hoeveel huurtoelagen al werden uitbetaald, dus kunnen we alleen maar veronderstellen dat het er geen enkele is," stelt hij maandag in een mededeling. Ook N-VA en PTB/PVDA vragen een onderzoekscommissie.

De huurtoelagen bestaan in theorie sinds 2013, maar worden amper uitbetaald: slechts 404 gezinnen kregen deze tot zeer recent op hun rekening gestort. Ondanks meerdere moderniseringen en aanpassingen aan het systeem, worden deze huurtoelagen nog steeds niet uitbetaald, klaagt Agora aan. En dat terwijl er meer dan 12.000 gezinnen er recht op hebben. Zij wachten al sinds eind 2021 op de automatische betaling van de toelage.

Om helderheid over de zaak te krijgen vraagt Agora een onderzoekscommissie, die meer duidelijkheid moet scheppen in de redenen waarom de huurtoelagen niet uitbetaald zijn, en aanbevelingen doen over eventuele aanpassingen zodat het recht op huisvesting op deze manier gewaarborgd kan worden.

"In het beste geval komt uit de onderzoekscommissie dat er enkel administratieve vereenvoudiging moet gebeuren, en op welke manier dit best gebeurt. De intenties van deze regering zijn goed, maar ze krijgt ze blijkbaar niet altijd uitgevoerd," besluit Pepijn Kennis.

'Uitvluchten'

Eerder vroeg ook oppositiepartij N-VA om een onderzoekscommissie. "De huurtoelage komt maar niet van de grond," zegt parlementslid Mathias Vanden Borre in een mededeling. "Verschillende door de staatssecretaris opgelegde deadlines werden niet gehaald. De uitvluchten vlogen in het rond: het is de schuld van enkele federale ministers, het informaticaplatform zou vertraging oplopen, etc. Ik vraag dus opheldering over hoe een van de speerpunten van het huisvestingsbeleid zo kan mislukken."

Intussen sluit ook de PTB zich aan bij de vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie. "De feiten en oorzaken van het probleem moeten volledig worden onderzocht om te voorkomen dat de situatie zich herhaalt en om vast te stellen wie verantwoordelijk is," klinkt het in een brief, ondertekend door parlementsleden Françoise De Smedt (PTB) en Jan Busselen (PVDA).

"De staatssecretaris heeft niet op alle vragen een bevredigend antwoord gegeven. Daarom vragen wij om een parlementaire onderzoekscommissie."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni