de herdenkingsplechtigheid in metrostatrion Maalbeek op 22 maart 2021, precies 5 jaar na de aanslagen van 22 maart 2016;

Al 58 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van aanslagen in Zaventem en Maalbeek

© Belga
15/03/2022

Zes jaar na de aanslagen hebben verzekeraars zo'n 58,8 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016. Dat meldt Assuralia, de federatie van verzekeraars, dinsdag in haar jaarlijkse update over de schadevergoedingen. De verzekeraars legden ook een reserve aan van 60,6 miljoen euro om de toekomstige uitkeringen te kunnen waarborgen. Assuralia pleit nog steeds voor een nieuw wettelijk kader om slachtoffers van terrorisme beter te kunnen opvangen.

Uit cijfers die dateren van 31 december 2021 blijkt dat de totale schadelast van de aanslagen geraamd wordt op 119,4 miljoen euro, in totaal deden 1.422 slachtoffers aangifte. De schade waarvoor vergoedingen gevraagd werden, is divers en gaat dus zowel over lichamelijke schade en overlijdens als over materiële en bagageschade. Van de 58,8 miljoen euro al uitgekeerde vergoedingen, was bijna 50 miljoen voor lichamelijke en morele schade.

In het persbericht legt Assuralia uit waarom zes jaar na de aanslagen ongeveer de helft van de geraamde totale schadelast nog niet is uitgekeerd. Aan de ene kant zijn sommige slachtoffers nog niet volledig hersteld van hun zware verwondingen. Daardoor is de evaluatie van hun letsels nog niet afgerond kunnen worden en is er nog geen definitieve regeling bekomen. "Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor de morele schade", aldus Assuralia.

Anderzijds is een deel van de vergoedingen voorzien voor uitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en aan nabestaanden van slachtoffers. Die mogen volgens de wet niet zoals andere schade in één som uitgekeerd worden maar in de vorm van een rente, die over tientallen jaren kan lopen.

Structurele verbeteringen

In afwachting van een nieuw wettelijk kader brengt Assuralia ook de initiatieven die de verzekeraars de voorbije jaren namen om slachtoffers van aanslagen in de toekomst beter op te vangen onder de aandacht. Zo verbonden ze zich ertoe om de morele schade, ook bij complexe letsels, ten laatste één jaar na de aanslag te vergoeden.

De verzekeraars spraken ook af dat in de toekomst één verzekeraar het voortouw zal nemen op het vlak van medische expertise. Zo zullen slachtoffers niet meer door verschillende verzekeraars uitgenodigd worden om zich aan te bieden bij meerdere artsen.

Hein Lannoy, de CEO van Assuralia, hoopt op structurele verbeteringen. "Met eigen initiatieven gaven de verzekeraars al enkele impulsen aan de noodzakelijke verbetering van het verzekeringsregime inzake terrorisme. De verzekeraars formuleerden ook voorstellen om tot een bredere en duurzame oplossing te komen voor de opvang van slachtoffers en alle bijbehorende schade."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni