Anti-corruptie verenigingen vragen transparantie aan Vervoort

De verenigingen tegen corruptie Cumuleo en Anticor verstuurden op maandag een brief aan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Ze vragen hem alle functies van zijn kabinetsmedewerkers publiek te maken. Cumuleo en Anticor beschuldigen Yves Goldstein, uittredend kabinetschef van Vervoort, van belangenvermenging en valsheid in geschrifte.

Goldstein kondigde vorige week donderdag aan dat hij ontslag nam omwille van persoonlijke redenen. Daags nadien beschuldigde Anticor, een vzw die strijd tegen corruptie, hem van belangenvermenging.

Goldstein hield zijn mandaat als voorzitter van de vzw Mondial Sport & Culture verborgen en begunstigde de vereniging mogelijk met subsidies. Vervoort repliceerde dat de toekenning van subsidies grotendeels dateert van voor Goldstein’s voorzitterschap (sinds 2013). BRUZZ kon de jaarrekeningen van de vzw inkijken en dat klopt.

Volgens Christophe Van Gheluwe van Cumuleo en Anticor zit er meer achter: “Wie was voorzitter voor Goldstein? Volgens mij was dat ook iemand dichtbij de PS. Is dit een vereniging die mensen in de wijk helpt of een PS-uithangbord?”, zei hij aan BRUZZ. Mondial Sport & Culture omschrijft zichzelf als een sportieve en culturele vereniging en organiseert sportlessen, huistaakbegeleiding, lessen Frans voor anderstaligen en vakantiekampen in de Helmetwijk in Schaarbeek. 

Bovendien is het voor Van Gheluwe een princiepskwestie. Zo’n dichte link tussen een partij en een vereniging moet onderzocht worden. “Goldstein had op voorhand moeten nadenken. Neem ik zo’n mandaat op als kabinetschef?”

Eis

In hun brief aan Vervoort, vragen Cumuleo en Anticor dat de minister-president binnen de twee weken alle publieke en private mandaten, functies en beroepen bekendmaakt van leden van de strategische cel binnen zijn kabinet. Dat moet "een klimaat van vertrouwen installeren tussen de Brusselaars en zijn ploeg".

Nog volgens beide vzw's heeft Goldstein zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken tegenover het Rekenhof door het voorzitterschap van Mondial Sport niet bekend te maken. “Het gaat om een belangenconflict en het gebruik van valse documenten om dat te verbergen,” affirmeert Van Gheluwe.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?