Vlaams Parlement Vlaamse regering

| Het Vlaams Parlement.

Banspa vraagt wijziging Vlaamse Ondersteuningspremie terug te draaien

Thijs Roelen
© BRUZZ
05/04/2019

De premie om personen met een arbeidsbeperking tewerk te stellen, moet weer opengesteld worden voor Nederlandstalige Brusselaars. Dat vraagt de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners (Banspa) aan de Vlaamse regering.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een ondersteuningspremie voor werkgevers, om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De premie compenseert eventueel productieverlies en vergoedt de extra inspanningen die nodig zijn om een juiste omgeving voor personen met een arbeidsbeperking te creëren.

Omdat de Vlaamse regering de VOP vanaf dit jaar onderbrengt bij het beleidsdomein Werk (een gewestelijke bevoegdheid) en niet langer bij het departement Welzijn (gemeenschapsbevoegdheid), is de premie niet langer van toepassing voor Nederlandstalige Brusselaars. Vlaanderen doet dat omdat de premie niet wordt uitgekeerd aan de werknemer, maar aan de werkgever.

Ik verwacht niet dat dit nog voor de komende verkiezingen opgelost zal worden

Anton Van Assche, voorzitter Banspa

Anton Van Assche, coördinator van zelfstandigenorganisatie Unizo

De VDAB sloeg eerder mea culpa over het feit dat over deze wijziging geen enkele actieve communicatie was geweest. Nederlandstalige Brusselaars die de dupe zijn van de wijziging, zoals Dorien Dierckx, zagen hun recht op de VOP van de ene op de andere dag vervallen. Mensen die voor 1 januari al een VOP hadden, behouden deze premie, maar kunnen geen nieuwe meer aanvragen.

“De problematiek met de VOP is een typisch geval van: ‘Brussel, oeps vergeten’”, vindt voorzitter van de Banspa en tevens Coördinator van Unizo Brussel, Anton Van Assche. “Er is een beleid, maar dat moet dan wel doorgetrokken worden naar de Brusselse context. Dat vraagt wat overleg.”

Dorien Dierckx

Dorien Dierckx kon door de wijziging plots geen VOP meer aanvragen.

‘Snelste en eenvoudigste oplossing’

De Banspa vraagt nu om de wijzigingen terug te draaien. “Gezien de significante problemen die opduiken door de stopzetting van de toegang van Nederlandstalige Brusselaars tot de VOP stelt Banspa voor om de beslissing van de Vlaamse Regering terug te draaien en de VOP weer open te stellen voor Nederlandstalige Brusselaars”, staat in het advies dat aan alle betrokken partijen en politici verstuurd werd. “Dit voorstel is zeker de snelste en eenvoudigste oplossing.”

Mocht dat niet mogelijk zijn, dan stelt de Banspa voor ‘om het vrijgekomen budget over te dragen aan het bicommunautaire niveau van de COCOM om een verhoging en verbetering van de Activa.Brussels premie voor mensen met Verminderde Arbeidsgeschiktheid ingesteld worden’.

Meer algemeen vraagt de Banspa om in de toekomst beter overleg te voeren tussen de verschillende beleidsniveaus. “Ik verwacht niet dat dit nog voor de komende verkiezingen opgelost zal worden”, is Van Assche eerlijk. “Maar we hopen wel dat dit advies meegenomen wordt in het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Gewest, Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap rond werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en beroepsopleidingen.”

Politiek beweegt er nog niets

20190206 Gosuin BRUZZ ACTUA 1648

| Didier Gosuin verwijst naar Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid.

De problematiek deed politiek al stof opwaaien. Zo kaartte Hannelore Goeman (SP.A) de kwestie aan in het Brussels Parlement en deed Joris Poschet (CD&V) dat in het Vlaams Parlement. Vooralsnog heeft noch Vlaanderen, noch Brussel actie ondernomen om de problemen op te lossen. In plaats daarvan verwijzen zowel Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) als Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (Défi) naar Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid van Actiris.

Het blijkt in de praktijk echter zeer lastig voor Nederlandstalige Brusselaars om die premie aan te vragen. Daarnaast ligt de compensatie lager en heeft Activa een kortere looptijd.

Zowel het kabinet van minister Gosuin als dat van Muyters bevestigt het advies van de Banspa, dat niet bindend is, te hebben ontvangen. Beide kabinetten geven echter aan dat het document nog bestudeerd moet worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Economie , vlaamse ondersteuningspremie , banspa , Unizo , anton van assche , Didier Gosuin , Philippe Muyters , Hannelore Goeman , Joris Poschet

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni