Basisonderwijs: 12 procent meer aanmeldingen, tekort groeit

Het plaatstekort in het basisonderwijs loopt op, ook omdat er voor dit schooljaar 12 procent meer kinderen zijn aangemeld. 2.621 kinderen hebben een plek, maar 3.145 voorlopig niet. Na drie jaar status-quo neemt het tekort aan zitjes, ondanks een forse verhoging van de capaciteit, opnieuw toe.

Ouders die in januari aanmeldden voor een plaats in het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs, kregen vorige week te horen of hun kind volgend jaar kan starten in de school van hun keuze. Maar een groot deel van hen verkeert dus nog in onzekerheid.

Dat het tekort groeit, komt vooral doordat het aantal aanmeldingen sterk groeit. Die stegen met meer dan 12 procent. “Dit heeft enerzijds te maken met de demografische groei, maar tegelijk merken we dat ouders steeds beter op de hoogte zijn van de aanmeldingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs”, zegt Nadine Engels, de voorzitter van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Brussel Basisonderwijs in een persbericht.

“In onze informatiecampagne is de samenwerking met de gemeenten erg belangrijk. Steeds meer gemeenten schrijven ouders met een kind dat bijna naar school moet persoonlijk aan.”

De alarmerend klinkende cijfers moeten genuanceerd worden, vindt het LOP.  "Een op drie leerlingen die aanmeldden zit nu al op school en wil van school veranderen. Dat lukt in heel wat gevallen ook. Wanneer deze kinderen inschrijven in de nieuwe school, komt hun huidige plaats opnieuw vrij voor anderen"

"Ook bij de groep kinderen die op dit ogenblik een negatief antwoord kregen op de vraag naar een plaats, is een op drie een schoolveranderaar. Hoewel ze niet meteen in één van hun voorkeursscholen terecht kunnen, is een plaats op de schoolbanken gegarandeerd."

Een op vier geweigerde kinderen wijkt uit naar Franstalige net
Dankzij het samenwerkingsprotocol dat de Vlaamse gemeenschap in 2015 afsloot met de Franstalige Gemeenschap, heeft het LOP ondertussen ook een beter zicht op het aantal leerlingen dat noch in het erkend Nederlandstalig noch in het erkend Franstalig onderwijs terechtkon.

Uit de aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017 blijkt dat zes op tien kinderen die eerst geweigerd werden, toch konden starten in het Nederlandstalig onderwijs, zij het in Brussel of Vlaanderen.

Een op vier van de geweigerde kinderen week uit naar het Franstalig onderwijs.

268 kinderen niet op school
Er blijft echter een groep kinderen over die helemaal niet terug te vinden is op de schoolbanken. “176 is het minimumaantal dat geen plaats vond”, aldus de voorzitter. “Voor een kleine 400 kinderen die nog te jong zijn om al in te stappen of die moesten aanmelden met een fictief rijksregisternummer, kon de gegevensuitwisseling niet gebeuren."

"Wanneer we hen meenemen in een schatting loopt het tekort op tot 268 kinderen die geen toegang vonden tot het erkend onderwijs. Het gaat voornamelijk om kinderen die niet kunnen starten in de onthaalklas.”

Hoewel heel wat ouders die nu een negatief bericht kregen uiteindelijk toch een plaats vinden voor hun kind, blijven de tekorten nijpend. Bovendien weegt de onzekerheid waarin veel ouders nu verkeren zwaar.

Het LOP roept de bevoegde overheden en de schoolbesturen dan ook op om te blijven investeren in extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in het bijzonder om de capaciteitsuitbreiding te versnellen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?