België behoort met zijn herstelplan voor klimaat tot de beste van Europa

© PhotoNews

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij in de komende jaren een nieuw programma zal lanceren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zo blijkt uit een studie van een denktank die gesteund wordt door onderzoekers van Solvay (ULB).

Onderzoekers van Solvay (ULB) hebben in samenwerking met het Wuppertal Instituut, dat gespecialiseerd is in milieuvraagstukken, getracht na te gaan of het herstelplan dat vrijdag naar de Europese Commissie is gestuurd, zou bijdragen tot de vermindering van de Belgische uitstoot. Die moet tegen 2030 met 35 tot 40% zijn gedaald.

"België is een van de best presterende landen in Europa", zeggen Marek Hudon en Sandrine Meyer, professoren aan de Solvay Brussels School, die toezicht hielden op de analyse waarin België werd vergeleken met 10 andere Europese landen. In de analyse zijn de bij de Europese Commissie ingediende projecten ingedeeld in zes categorieën: "zeer positief", "positief", "waarschijnlijk geen klimaateffect", "klimaateffect maar de richting is nog niet te bepalen", "negatief" en "zeer negatief".

Renovatielaboratorium in Brussel

In totaal zal van de 5,925 miljard 3,33 miljard een zeer positief of positief effect hebben op de klimaatrekening van ons land, aldus de deskundigen. Het gaat onder meer om projecten ter verbetering van het openbaar vervoer (trein, tram) en zachte mobiliteit en ter bevordering van de doorbraak van hernieuwbare energiebronnen, zoals de bouw van een energiehub in de Noordzee.

Andere voorbeelden van klimaatpositieve projecten zijn de installatie van intelligente wegverlichting in Wallonië, de oprichting van een "renovatielaboratorium" in Brussel, de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbreiding van het multimodale platform van Trilogiport in Luik, de ontwikkeling van oplaadstations voor elektrische voertuigen.

Het Wuppertal-Instituut oordeelt dat 35% van het Belgische budget onder de noemer "klimaat" valt - sommige projecten voor 100% van de financiering die zij ontvangen, andere voor 40%. Het Europese gemiddelde van de tien onderzochte landen bedraagt 27%; Frankrijk krijgt 23%, Duitsland 34%. Finland gaat aan kop met 42% van het budget dat zeer klimaatvriendelijk is.

"De enige duidelijk klimaatnegatieve projecten zijn in de lucht- en ruimtevaart (30 miljoen euro). Hier gaan we activiteiten financieren die veel broeikasgassen uitstoten."

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?