Beschuldigde schepen in Schaarbeek tot minstens februari met verlof gestuurd

Michel De Herde (LB-DéFi), schepen van Onderwijs in Schaarbeek Michel De Herde (LB-DéFi), schepen van Onderwijs in Schaarbeek
© MDH via Facebook
| Michel De Herde (LB-DéFi), schepen van Onderwijs in Schaarbeek.
© MDH via Facebook
| Michel De Herde (LB-DéFi), schepen van Onderwijs in Schaarbeek.
Updated: 22-11-2022 - 14:56

Michel De Herde (DéFI), de schepen in Schaarbeek die onder vuur ligt wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie, werd op eigen vraag met verlof gestuurd tot eind februari. Zijn bevoegdheden worden nu verdeeld.

Het college van burgemeester en schepenen in Schaarbeek heeft akte genomen van de brief die Michel De Herde (DéFI) op 19 november zelf naar de gemeentesecretaris en de burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) stuurde. Daarin vraagt hij om hem met verlof te sturen. De Herde was de afgelopen weken al in ziekteverlof, maar het college stuurt hem nu ook officieel met verlof. Hierdoor geeft De Herde aan dat hij zijn bevoegdheden tijdelijk niet meer kan uitvoeren.

Zijn collega-schepenen zullen zijn taken -Franstalig gemeenschappelijk onderwijs, Franstalige crèches, buitenschoolse activiteiten en begroting- verder beheren en de burgemeester zet haar handtekening onder de beslissingen.

In principe mag De Herde, als schepen zonder bevoegdheden, de college-vergaderingen blijven volgen. Het is niet duidelijk of hij dat ook van plan is.

De gebruikelijke termijn van drie maanden verlof kan afhankelijk van de omstandigheden worden herzien en verlengd, meldt het kabinet van burgemeester Jodogne. Michel De Herde heeft alle aantijgingen tegen hem ontkend en heeft aangegeven dat hij na de uitspraak van de rechter mogelijk zijn mandaat als schepen wil blijven uitoefenen.

Défi

Woensdag zal hij gehoord worden door de Raad van wijzen van Défi. Aangezien er tegen De Herde een gerechtelijk onderzoek loopt zal ook de partij hem wellicht schorsen, zoals voorzien in de statuten.

Vorige week werd De Herde gedurende 48 uur ondervraagd door het gerecht naar aanleiding van verschillende klachten voor schending van de eerbaarheid met aantasting van de seksuele integriteit ten aanzien van meerderjarigen. Hij is daarna vrijgelaten onder voorwaarden, maar met de expliciete voorwaarde dat hij niet alleen in het gezelschap mag zijn van vrouwen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?