De Schaarbeekse schepen Michel De Herde (DéFI) zal niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn

| De Schaarbeekse schepen Michel De Herde (Défi).

College Schaarbeek trekt streep door terugkeer Michel De Herde

© BRUZZ
20/02/2024

De van seksueel misbruik beschuldigde Schaarbeekse schepen Michel De Herde (LB-Défi) wil opnieuw toegang tot de gemeentediensten en het personeel. Het college van burgemeester en schepenen weigerde zijn verzoek in te willigen. Dat schrijft de RTBF en wordt door Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (Défi) aan BRUZZ bevestigd.

In mei 2022 ging de bal aan het rollen toen collega-schepen Sihame Haddioui (Ecolo) een klacht tegen De Herde indiende voor ernstig grensoverschrijdend gedrag. In 2023 raakte ook bekend dat de schepen in verdenking is gesteld voor de verkrachting van een minderjarige jonger dan 16, voor de verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 en voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik.

De Herde ontkent de beschuldigingen tegen hem, maar in februari vorig jaar meldde burgemeester Jodogne dat de schepen niet langer zal deelnemen aan vergaderingen van het college of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn. In een persbericht waarover de RTBF bericht, stelt De Herde nu dat het hem nooit verboden werd zijn mandaat uit te voeren, maar dat hij zelf vroeg om tijdelijk afstand te nemen.

Op 5 januari vroeg de schepen echter om opnieuw toegang te krijgen tot de gemeentediensten en contact te mogen hebben met het gemeentepersoneel. "Dit verzoek werd afgewezen, in weerwil van het vermoeden van onschuld, hoewel het verbod niet gebaseerd is op een gerechterlijk bevel," hekelt De Herde. "Ik ben het slachtoffer van het schaamteloze ostracisme door de vrienden van Haddioui en de burgemeester die eens te meer toegeeft aan Ecolo."

Voorzorgsprincipe

"Michel De Herde is een gewond dier en is meerdere malen aangeklaagd op ernstige gronden, waaronder verkrachting van een minderjarige onder de 16 jaar," zegt Jodogne in een reactie aan BRUZZ. "Op basis van deze beschuldigingen ziet het college geen enkele reden om zijn eerdere besluit te wijzigen!"

"Het voorzorgsprincipe moet hier evenzeer worden gerespecteerd als het vermoeden van onschuld. Een college is verantwoordelijk voor het welzijn van haar administratie"

Cécile Jodogne

Burgemeester Schaarbeek

Cécile Jodogne (Défi)

De burgemeester wijst ook op de risicoanalyse van Cohezio (de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) vorig jaar waarin sprake was van een "zeer moeilijke situatie en een ongemak binnen de gemeentediensten van Schaarbeek."

"De rechtbanken zullen te zijner tijd uitspraak doen over de beschuldigingen," klinkt het verder. "Tot dan moet het vermoeden van onschuld evenzeer worden gerespecteerd als het voorzorgsprincipe van een college dat verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn administratie en de continuïteit van de diensten."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni